Mutinovo narovnání. Dobruška vystavila vzácnou listinu

DOBRUŠKA – Město Dobruška letos slaví 700 let od první písemné zmínky o tomto městě. Do jeho naplánovaných oslav bohužel vstoupila situace s koronavirem, takže muselo dojít k několika zásadním redukcím připravených akcí. Ani tradiční Svatováclavské slavnosti se letos nekonaly. Možná že dobře, počasí bylo totiž takové, že bys psa nevyhnal, natož svatého Václava. Přesto vedení města připravilo svým občanům i všem zájemcům o regionální historii překvapení. Ona vzácná listina, ve které se město zvané Dobruška prvně písemně připomíná, se o uplynulém víkendu vystavovala na historické dobrušské radnici.

cf02b374-d525-4833-8e09-2ef6fabc4f95

Takzvané Mutinovo narovnání, správněji řečeno Narovnání mezi panem Mutinou z Dobrušky (!!!) a dobrušskými měšťany o roboty a právo várečné, vzniklo v roce 1320. Měšťanům byla odpuštěna, za jistý poplatek, povinnost robotovat a zároveň získali právo vařiti pivo. Právo várečné bylo ve středověku jedno z nejdůležitějších a nejvýdělečnějších městských práv. V praxi znamenalo, že každý plnoprávný občan Dobrušky mohl od tohoto data vařit ve svém domě pivo. Takovýto právovárečník musel ovšem mít dům uvnitř městských hradeb a počet těchto domů byl omezen.

Tahle listina, psaná na pergamenu, je v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku a díky dohodě města a této instituce se podařilo jí na uplynulý sváteční víkend dostat do Dobrušky. Že podobná operace není vůbec jednoduchá, potvrdil i místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Bylo nutné vyřešit pojištění, připravit podmínky, za nichž se vzácná listina může vystavovat a další věci s tím spojené. Podobný artefakt vyžaduje zvláštní zacházení, o čemž svědčí i to, že listinu si bylo možné vyfotit, ovšem pouze bez použití blesku.

Pokud jste o víkendu na dobrušskou radnici zavítali a čekali jste listinu, něco ve stylu Zlatá bula sicilská, byli jste možná trošku zklamáni. Ve vitrínce byl malý pergamen formátu větší pohlednice, opatřený malou pečetí pana Mutiny. Listina, kterou byste na nějaké větší výstavě snadno přehlédli nebo jí nevěnovali pozornost. Přesto je tenhle malý artefakt pro město Dobrušku a její historii jeden z nejdůležitějších. Také proto se bude pravděpodobně znovu vystavovat až po sto letech. Ale to už nebude náš problém.

Čtenářská diskuze