Mrazivá sbírka v Borohrádku

BOROHRÁDEK – V Borohrádku a na Šachově jste v sobotu 7. ledna mohli potkat skupinky koledníků, kteří chodili od domu k domu s přáním štěstí a zdraví pro všechny obyvatele.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR, je tu zavedenou akcí. Štědří občané krále očekávali a kromě finančního příspěvku do zapečetěné pokladničky jim dávali i spoustu sladkostí, teplý čaj a cukroví.

I v mrazivém počasí a závějích dětem vydržela dobrá nálada a hlavně krásný pocit, který se dostaví, pokud člověk vykoná něco pěkného a dobrého pro ostatní. Církevní základní škola Borohrádek, která sbírku spolupořádá již mnoho let, se dlouhodobě věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání, kdy je důležité dětem vštípit spoluzodpovědnost za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je určena na pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, pro podporu chráněné dílny v Neratově, podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v

Rychnově nad Kněžnou a také na charitní projekty v Indii.

Velký dík patří obyvatelům Borohrádku a Šachova!

Pedagogický sbor CZŠ Borohrádek

Čtenářská diskuze