Mobilní učebny inspirované Finskem zatraktivní výuku

KRAJ – Rada Královéhradeckého kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na nákup mobilních učeben. Jedná se o dodávku 800 kusů notebooků a bezdrátových per pro psaní na dotykovém displeji a 40 dokovacích skříní s napájením na notebooky. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 16 milionů korun bez DPH. Vybavené mobilní učebny budou školy flexibilně využívat pro výuku všech předmětů.

„Zprostředkování nejmodernějších technologií a jejich používání ve výuce na základních a středních školách v kraji patří v oblasti školství mezi naše priority. Počítače jsou nedílnou součástí našich životů a IT gramotnost je jedním ze základních pilířů vzdělané společnosti. Proto je nezbytně nutné rozvíjet schopnosti žáků i učitelů v efektivním využívání moderních technologií,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek, který je odpovědný za oblast školství a sportu.

Podmínkou dodání techniky do konkrétní školy je proškolení celých pedagogických sborů. V průběhu školního roku 2021/22 bude každé dva měsíce s pedagogy ve školách pracovat lektor, který má za úkol prohloubit znalosti a dovednosti učitelů ve využívání digitálních technologií při vyučování, a to napříč různými předměty. Inspirací pro tuto aktivitu byla návštěva pedagogů škol z Královéhradeckého kraje v Helsinkách. Do finských škol v období digitální reformy pravidelně docházel tzv. guru a poskytoval školám podporu, pomáhal jim řešit aktuální problémy se zaváděním digitálních technologií.

Kraj v jarních měsících loňského roku zjišťoval v základních a středních školách formou dotazníkového šetření zájem o vybavení mobilních učeben.

„Vzhledem k současné situaci a distanční výuce počítáme s možnými změnami potřeb jednotlivých škol,“ doplnil náměstek Štěpánek.

Zpracováním veřejné zakázky na nákup mobilních učeben kraj pověřil Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16,03 milionu korun bez DPH.

Nákup mobilních učeben probíhá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II ( I-KAP II) vyhlášeného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období od ledna 2021 do listopadu 2023.

 

Čtenářská diskuze