Mladí zahrádkáři soutěžili v Rychnvě n. K. v přírodovědných znalostech

RYCHNOV N. K. – Soutěž Mladý zahrádkář je nejstarší vědomostní soutěží pořádanou ústředím ČZS. Poprvé byla vyhlášena v roce 1977, kdy probíhala pouze na místní úrovni, ale od roku 1981 vítězná družstva postupují z okresních kol do národního. Letošní 32. ročník se uskuteční ve druhé polovině června. Snahou organizátorů je vždy zapojit co nejvíce dětí a podpořit jejich zájem o přírodu a její ochranu, vždyť mladá generace bude v tomto prostředí žít. Garantem okresního kola je v našem regionu Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou.

Letošní ročník se uskutečnil 29. května již tradičně v domě dětí a mládeže. A jak taková soutěž probíhá? V první části soutěžící vyplňují znalostní test, který obsahuje 40 otázek a kde volí správnou odpověď ze čtyř možností, a to během jedné hodiny. Za správnou odpověď získají 1 bod. Připravují ho pravidelně bývalí pedagogové Jiří Nágl a Anna Náglová. Ve druhé části se prověřují praktické znalosti – poznávání rostlin, kde měli soutěžící za úkol označit správně 40 vzorků, určit rodový, případně druhový nebo latinský název. Za správnou odpověď získali opět jeden bod, za uvedení správného druhového nebo latinského názvu je přidělen doplňkový bod.

Na základě součtu dosažených bodů z testu i praktické části z poznávání je stanoveno výsledné pořadí. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů, v případě shody je přihlédnuto k počtu bodů z poznávačky, případně k doplňkovým bodům.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší žáci 4. až 6. třída, starší žáci 7. až 9. třída. Pozvání k letošnímu ročníku a soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Častolovice, Rychnov nad Kněžnou – Masarykova, Vamberk, Skuhrov nad Bělou, Doudleby nad Orlicí a Záměl. Doprovázely je učitelky, které je také většinou na soutěžní zápolení připravují. Je potěšující, že zájem škol rok od roku stoupá.

Vítězům byly předány věcné ceny a ostatní si odvezli alespoň sazeničku balkonového rajčete. Po celou dobu soutěžního klání vládla velmi přátelská atmosféra a soutěžící se rozcházeli s předsevzetím, tak za rok znovu. Ti nejúspěšnější z obou kategorií postupují do národního kola, které se uskuteční 14. až 16. června ve spolupráci ČZS a Střední stavební a zahradnické školy v Praze.

Za bezchybný chod soutěže se zasloužili a velký dík patří dlouholetým organizátorům této soutěže manželům Náglovým, odborným poradcům V. Lockerovi, J. Motyčkovi a garantovi celé soutěže předsedovi ÚS ČZS v Rychnově nad Kněžnou Josefu Helmichovi. Pro všechny soutěžící bylo připraveno v zázemí občerstvení. Účetní svazu Věra Rýgrová si přivstala, a pro všechny soutěžící napekla koláče a jiné sladké dobroty, takže vytvořila téměř rodinnou atmosféru a za to jí patří také velké poděkování. Závěrem je nutno též poděkovat nejen pořadatelům, ale i učitelkám, které děti připravují a pěstují v nich lásku k přírodě. A teď jak celé zápolení dopadlo.

V kategori mladší žáci (4. až 6. třída) zvítězil Josef Rambousek ze ZŠ Častolovice, druhý byl Vít Lounek ze stejné školy a třetí Tereza Matyková ze ZŠ Vamberk. V kategorii starší žáci (7. až 9. třída) první místo získala Eliška Francová ze ZŠ Častolovice, druhá byla Marta Rambousková ze ZŠ Rychnov nad Kněžnou – Masarykova a třetí Kateřina Šabatová ze ZŠ Častolovice.

(žs)

Čtenářská diskuze