Místo domova řeholnic je moderní Senior centrum

Budova SC Přepychy.

Budova SC Přepychy.

Zařízení, jehož účel zůstal stejný, poskytuje zdravotní a sociální péči svým klientům od roku 2007.

PŘEPYCHY – Služby zdejšího Senior centra, které je nestátním zařízením, jsou určeny lidem se sníženou soběstačností, s ohledem na věk nebo nemoci, u nichž je nezbytná pomoc jiné osoby. Ženy a muži tady tráví čas společně. Nezbytnou součástí každého zdejšího dne jsou aktivizační činnosti, jejichž cílem je udržet a zlepšit psychický a fyzický stav seniora, sblížit ho s dalšími lidmi a postarat se o jeho společenský život. „Sídlíme v obci s přibližně šesti sty obyvateli. Přepychy lze najít snadno. Leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, přibližně čtyři km od Opočna a devatenáct km od Rychnova nad Kněžnou. Jsou známé svojí dlouholetou divadelní tradicí a mimo jiné konáním Podorlických a motoristických trhů v areálu SK Přepychy,“ řekla Orlickému týdeníku sociální pracovnice Karolína Divíšková. Málokdo ví, že v budově, kde bezbariérové centrum sídlí, byl dříve Charitní domov pro řeholnice, které se staraly o své nemocné a již staré kolegyně. Spravovala ho Česká katolická charita. V současném zařízení tráví čas devadesát šest klientů, přičemž jeho plná kapacita je sto šest lůžek. Doprava sem není nijak složitá, z okolních měst je poměrně dobré spojení hromadnou autobusovou dopravou. Další možností je vlastní automobil, kdy návštěvníci mohou parkovat přímo v areálu.

Čekání na umístěnku

Z letního opékání.

Z letního opékání.

„Nejdříve je nutné vyplnit a poslat k nám žádost o přijetí do Senior centra Přepychy, kterou naleznete na našich webových stránkách (www.ddprepychy.cz), můžete si ji také osobně vyzvednout u nás v zařízení. Následně se s rodinou potencionálního klienta nebo s klientem samotným domluvíme na sociálním šetření. To zahrnuje návštěvu sociální pracovnice a vrchní sestry z našeho zařízení v přirozeném prostředí klienta, pokud je to možné, nebo v zařízení, kde se náš potencionální klient nachází. Poté proběhne vyhodnocení a do týdne se ozýváme s rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí,“ říká Karolína Divíšková.

Zájmové aktivity jsou na denním pořádku

Z výtvarných aktivit.

Z výtvarných aktivit.

Veškeré aktivity centra leží na bedrech aktivizační pracovnice, která s klienty mluví o jejich přáních, o tom, co by se chtěli naučit, vyzkoušet nebo vytvořit. Každý z nich má vypracovaný individuální plán, v jehož rámci si může zacvičit, účastnit se výtvarných nebo tvůrčích aktivit, muzikoterapie, zooterapie nebo relaxace ve vířivce. V rámci ergoterapie si mohou zájemci vyzkoušet pěstování různých plodin na místních záhonech nebo ve skleníku. Samozřejmostí je účast při koncertech, přednáškách nebo promítání. „Pravidelně k nám dojíždějí na vánoční besídku děti ze školy v Ličně, spolupracujeme se Senior centrem v Malé Čermné, Domovem seniorů Prčice a snažíme se navázat spolupráci se školami v okolí. Je pro nás důležitá, protože přispívá k dobrému chodu zařízení a dělá dobře samotným klientům,“ zhodnotila práci v centru Karolína Divíšková.

Klienti při aktivizační činnosti.

Klienti při aktivizační činnosti.

O klienty se stará zdravotní a ošetřující personál, nechybí pomoc zmíněné aktivizační pracovnice. Nezbytnou součástí chodu zařízení je personál v kuchyni a v prádelně, samozřejmostí je lékař a sociální pracovnice. Kdo z vás by chtěl centrum navštívit, je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, telefonická domluva. Pokud by se mezi čtenáři Orlického týdeníku objevili dobrovolníci, kteří by se chtěli zapojit do zdejšího dění, jsou vítáni.

Čtenářská diskuze
Tags: