Mezi nejlepšími zpravodaj jsou i periodika z Rychnovska

KRAJ – Redakční rada krajského měsíčníku U nás v kraji připravila další ročník soutěže o nejlepší obecní zpravodaj. Porota hodnotila zpravodaje vydané v roce 2019 a vybrala jedenáct finalistů. V letošním roce došlo ke změně a hodnotila se zvlášť periodika vydávaná městy a obcemi.

„Chci poděkovat všem, kteří se přihlásili do naší soutěže. Zpravodaje byly inspirativní i nápadité a bylo těžké mezi nimi vybrat vítěze. Oceňuji skvělou práci, kterou autoři článků a vydavatelé jednotlivých periodik dělají pro informování občanů,“ uvedla předsedkyně redakční rady U nás v kraji Ivana Hantschová.

Do třetího ročníku se přihlásilo 62 zpravodajů obcí a měst z celého Královéhradeckého kraje. Porota složená ze členů Redakční rady zpravodaje U nás v kraji hodnotila celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu.

V kategorii A pro celobarevné časopisy formátu A4 se za města a městyse na prvním místě umístily Broumovské noviny, následované Hronovskými listy a a pomyslný bronz si odnesl častolovický Zdroj. Ten byl loni stříbrný.

Mezi zpravodaji vydávaných obcemi ocenila porota jako nejlepší Přepyšský zpravodaj, který vychází i s přílohou Toulky přepyšskou minulostí. Druhou příčku obsadil Milovický občasník a třetí Rudnické noviny.

Mezi časopisy formátu A4 s barevnou obálkou zařazených do kategorie B zaujal porotu mezi tiskovinami vydávaných městy a městysy Náchodský zpravodaj a mezi obcemi Místní zpravodaj Albrechtice nad Orlicí.

V kategorii C pro periodika novinového formátu udělila porota zvláštní cenu pro Špindlerovské noviny

Poslední hodnocené zpravodaje byla periodika malého formátu A5. Zde si cenu odnesli zástupci městyse Nový Hrádek za jimi vydávané Frymburské ozvěny. V kategorii obcí cena putovala do Ohnišova.

Čtenářská diskuze
Tags: , ,