Město podpoří ochrannými prostředky pracovníky ve školách

NÁCHOD – S ohledem na současný vývoj epidemiologické situace se vedení města Náchoda rozhodlo podpořit formou poskytnutí ochranných prostředků pracovníky ve školství. Náchodští radní schválili poskytnutí ochranných prostředků pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem Náchod.

Každý měsíc tak poputuje do mateřských a základních škol, základní umělecké školy a Střediska volného času Déčko zřizovaných městem více než 8500 kusů roušek.

„Tyto ochranné prostředky budou s okamžitou platností sloužit především k zajištění bezpečí v našich školách a přispějí k ochraně nejen učitelského sboru, ale také všech ostatních, kteří se starají o chod škol, školek a zájmových organizací na území našeho města,“ vysvětlil starosta Jan Birke.

Město Náchod nyní zajišťuje ochranné prostředky kromě škol také pro své další organizace. Zabezpečení všech zaměstnanců městského úřadu, v sociálních službách, knihovny, sportovních zařízení a dalších, představuje společně s pracovníky ve školství přibližně 15 tisíc kusů roušek měsíčně.

Čtenářská diskuze