Město oceňuje, že nemocnice situaci vyřešila rychle

RYCHNOV N. K. – Společnost se opět soustředí na další atak koronaviru. Jak jsou připraveni v největším městě regionu, ale i na další věci, jsme se zeptali místostarostky Rychnova nad Kněžnou Jany Drejslová.

Jana_Drejslova

„Jsem ráda, že lidé dnes již koronavirus vnímají jinak než na jaře“, říká mimo jiné v rozhovoru pro Orlický týdeník místostarostka Rychnova Jana Drejslová. V následujícím textu se dozvíte také informace o realizovaných a plánovaných projektech města nebo o obchvatu města.

Jak je město Rychnov nad Kněžnou přípraveno na zářijová opatření proti koronaviru, kdy se mají opět zavést roušky na úřadech?
„Koronavirová pandemie naprosto změnila nejen chod městského úřadu, školství ve městě, ale i života běžných občanů. Město je připravené řešit případnou podzimní vlnu pandemie. Máme dostatek ochranných pomůcek, velké množství dezinfekce i ochranných prostředků. Zvládli jsme náročnou dobu v březnu a dubnu, zvládneme to i v následujících měsících. Nepodléháme panice, ale musíme respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví, které od 1. září opět zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve veřejných vnitřních prostorách a na úřadech, kde se poskytují služby a prodává zboží zákazníkům, veřejné dopravě a ve společných prostorách škol. Jako bývalá učitelka samozřejmě sleduji situaci ve školství a stále se měnící doporučení a opatření. Jsem toho názoru, že by se 1. září měli žáci a studenti všichni vrátit do svých lavic! Dle nařízení děti mají nosit roušky na chodbách, ale ve třídách nemusí. Mají je mít ve frontě na oběd, ale u jídla je mít nemohou apod. Z nařízení plynoucí povinnost nošení – nenošení roušek, to je jako z pohádky o princezně Koloběžce oblečená – neoblečená. A jak se v tom mají děti vyznat a pedagogové toto ohlídat?! Používejme hlavně selský rozum, to je nejdůležitější. Současná vládní opatření a jejich razance jsou obecně neúměrná závažnosti problému. Během chřipkové epidemie máme násobně více nemocných a nikdo z toho není nějak překvapen. V médiích je to pro nás nyní často velmi nedůstojná hra. Jsem ráda, že lidé dnes již koronavirus vnímají jinak než na jaře. Nejsem „odpůrce roušek“. Rouška se z pochopitelných důvodů nosí, ale současná pravidla pro nošení roušky, zejména na veřejnosti, jsou často absurdní. Věřím však v lidský rozum a schopnost lidí se v tomto poučit.“

Dalším důležitým místem je rychnovská nemocnice. Do médií se dostaly informace o nakažených lékařích a zdravotnících. Jak v současné době situace vypadá?
„Z veřejně dostupných zdrojů a tiskových zpráv vím, že zdravotník chirurgického oddělení, který čerpal řádnou dovolenou, ohlásil v souladu s předpisy nemocnice, svému nadřízenému pozitivní výsledek na koronavir. Nemocnice okamžitě zahájila vlastní šetření a bylo prokázáno celkem šest pozitivních výsledků u zaměstnanců. Pozitivně testovaní zdravotníci dle dostupných informací neměli žádné nebo jen velmi mírné příznaky. Současně proběhlo testování všech hospitalizovaných pacientů s negativním výsledkem na přítomnost koronaviru. Z preventivních důvodů byl vyhlášen dočasný zákaz návštěv. Následně bylo provedeno odhadem minimálně dalších 200 odběrů zdravotníků i pacientů, opět vždy s negativním výsledkem (v době rozhovoru, zde POZOR k 23. srpnu 2020, zítra může být vše jinak). Chirurgické oddělení ani žádné jiné oddělení v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou nebylo a není omezeno na provozu. Vážím si toho, že naše nemocnice dovedla tuto mimořádnou situaci úspěšně a hlavně rychle řešit.“

Jak situace spojená s koronavirem ovlivní plánované projekty města?
„Ekonomika je silná stránka starosty Ing. Jana Skořepy. Dovolím si tedy čerpat údaje z jeho příspěvku ve Zpravodaji města. Největší plánovanou investicí je stavba bytového domu na sídlišti Mírová, kde vzniká 16 nových bytů. Celkový finanční objem celé investice přesáhne 48 milionů Kč, z toho více než polovinu zaplatí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (27 mil.) a dotace Královéhradeckého kraje (2,5 mil.). Zbytek je na městě.
Další investice zmiňuji jen namátkově, protože vzhledem k velké nejistotě ve financích jsme pochopitelně museli investice omezit. Musíme počítat i s finanční rezervou pro případ nečekané havárie. V Hradební ulici se obnovila kanalizace a vodovod a zrekonstruovali se částečně chodníky, právě se dokončuje víceúčelové hřiště v prostoru U Mařenky, dále významnou investicí do vodovodní infrastruktury je rekonstrukce vodojemu. Pokračuje se v budování dalších parkovacích míst např. v Javornické ulici, v Sokolovské ulici. Vyřešila se havárie kanalizace v části Smetanovy ulice, nyní se dokončují chodníky a opravuje se silnice…“

Pojďme k dalšímu tématu. Co nového je kolem plánovaného obchvatu Rychnova?
„Obchvat Rychnova je velké a důležité téma. Na úvod chci říct, že se jedná o investici Ředitelství silnic a dálnic a my z pozice města poskytujeme maximální součinnost k tomu, aby byla stavba co nejdříve připravena k realizaci. To je však maximum co můžeme udělat a děláme. Minulý týden se pracovníci městského úřadu zúčastnili projednání požadavků a připomínek Města Rychnova nad Kněžnou k návrhu stavby obchvatu. Tady jsou témata jednání:

1) Řešilo se veřejné osvětlení, jeho rozsah, připojení a pravidla pro úhradu budoucí nákladů na elektrickou energii.
2) Budoucí podoba ulice Pod Budínem. Její uspořádání, chodníky, obslužné komunikace, parkování, apod.
3) Křížení městských komunikací a cyklostezek.
4) Uspořádání komunikací pod mostními objekty.
5) Přístupy na pozemky, které by byly vlivem stavby obchvatu nově znepřístupněny.

Tento týden se uskuteční na ŘSD, za účasti města, výrobní výbor, kde budou upřesněny termíny dokončení projektu pro územní řízení. Všichni zainteresovaní pracovníci dělají maximum. Stavba obchvatu je klíčovou komunikací, kterou potřebuje nejen město, ale celý region. Věřím, že se posouváme směrem k realizaci obchvatu a doufám, že stát uvolní potřebné peníze a je si vědom důležitosti stavby pro občany Rychnovska.“

Čtenářská diskuze