MATRIX zdokonaluje využití dřeva. Pomáhat mu v tom budou špičkové technické univerzity

REGION – Třebešovská společnost MATRIX udělala další důležitý krok pro svůj vývoj.

IMG_8363

Na obrázku je fotografie z Ministerstva průmyslu a obchodu, kde k Memorandu společnosti MATRIX, a.s. z Třebešova přistoupily dvě špičkové české univerzity – České vysoké učení technické Praha a Vysoké učení technické Brno. Memorandum je zaměřeno na výzkum a vývoj zlepšení vlastností dřeva. Zleva doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. z VUT Brno, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) Českého vysokého učení v Praze, náměstek Ministerstva zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář, náměstek sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, MBA, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, zástupce ředitele České lesnické akademie Trutnov Ing. Jiří Franc, ekonomický ředitel Lesů ČR Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA., a.s.

Dřevo je jediná skutečně využitelná surovina v České republice. Společnost MATRIX z Třebešova dřevo zpracovává od pořezu až po konečné produkty a dlouhodobě se také věnuje v rámci výzkumu a vývoje zlepšení jeho využití. Středobodem této snahy je Memorandum, na jehož základě MATRIX spolupracuje s předními českými institucemi, které mají v této otázce co říci.

Pro další rozšíření úspěšné spolupráce inicioval vrcholný management společnosti setkání členů Memoranda zabývajícího se otázkami v oblasti výzkumu a vývoje dalšího možného využití dřevní hmoty. Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu došlo v úterý 21. května k podpisu nového dokumentu, na jehož základě k Memorandu přistoupily další dvě výrazné instituce – České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické Brno.

„Před více než čtyřmi lety, přesně 7. května 2015, jsme podepsali Memorandum, které vzniklo z iniciativy společnosti MATRIX, a.s. a za velké pomoci a pod autoritou Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, kterou má v gesci Mgr. Patrik Mlynář. Dnes je nám ctí přivítat další dva subjekty,“ zahájil setkání generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian.

Vedle Ministerstva zemědělství se nedílnou součástí původního Memoranda staly také Lesy ČR, s.p., Mendelova univerzita v Brně, Česká lesnická akademie Trutnov a Česká zemědělská univerzita v Praze.

„Velmi oceňuji, že MATRIX s Českou zemědělskou univerzitou pravidelně komunikuje a navzájem si dokážeme naslouchat. Díky tomu se realizují skutečně unikátní projekty,“ upozornil děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D. na podaný patent na speciální terasová prkna a dva užitné vzory zaměřené na zvýšení odolnosti dřevních nátěrových systémů.

To ale není vše. Zástupci všech institucí sdružených okolo Memoranda se během více než čtyř let podíleli na dalších projektech zabývajících se využitím dřevní hmoty ve stavebnictví. Roky práce stojí například za

informacemi o dalším využití buku, který zatím nepatří ve stavebnictví mezi žádané suroviny. A to i přesto, že je bukového dřeva na trhu značné množství.

Pro ještě kvalitnější využití dřeva ve stavebnictví se 21. května Memorandum rozrostlo o školy technického typu, jakými jsou České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně. Novou součástí Memoranda je na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu také výzkum a vývoj zpracování dřeva postiženého kůrovcovou kalamitou a podpora výškových a veřejných budov ze dřeva.

„Záměr Memoranda jsme podpořili, a právě proto jsme navrhli společné setkání členů na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu. Diskutovali jsme mimo jiné o rozšíření Memoranda o nové oblasti, a to právě o zpracování kalamitního kůrovcového dřeva a o podporu výškových a veřejných budov ze dřeva,“ uvedl náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu, surovin
a stavebnictví Ing. Eduard Muřický.

Aktuálním problémem je především přemnožení lýkožrouta smrkového, díky kterému je situace v českých lesích kalamitní. Trh je přesycen smrkovou kulatinou, a ta si žádá rychlé zpracování. Členové Memoranda se proto budou snažit současnou situaci uspokojivě vyřešit.

„České lesy se mění a po kalamitě již nebudou vypadat stejně jako dnes, je třeba se na to připravit,“ dodal k tomu děkan Marek Turčáni.

Výzkum a inovace všech členů Memoranda jsou odpovědí na současný stav věcí. Zlepšení technologických postupů pomůže odbourat problémy s nedostatkem lidských zdrojů a vysokých nároků na rychlost stavby.

 

„MATRIX v současné době intenzivně pracuje na svém dalším velkém projektu nového systému dřevostaveb s názvem MATRIX House. Jeho cílem je vytvoření kompletního systému pro dřevostavby s cílem rychlejší výstavby, zdravějšího bydlení a především maximálně bezúdržbového systému při zachování dřevěných pohledových stěn,“ sdělil Ing. Jakub Kaloč, vedoucí projektu.

Čtenářská diskuze