Máte v pořádku komín? Topná sezona už začíná

REGION –Téměř v sedmdesátce případů vyjížděli hasiči v Královéhradeckém kraji za uplynulou topnou sezonu k požárům, které způsobilo buď vznícení sazí, zazděný trám v komíně nebo nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů.

hořící komín - foto HZS Pardubického kraje ViewImage

Záběr hořícího komínu. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si každý může ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.
Foto: HZS KHK kraje

S nástupem letošní topné sezony hasiči radí, nezanedbejte vyčištění a kontrolu komínu v domech.

Topná sezona začíná oficiálně 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě?

„Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezoně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezony ještě dvakrát.

Jak často kontrolovat a čistit komín

Jen v Královéhradeckém kraji vyjížděli hasiči k požárům v souvislosti s komíny v 68 případech, z toho se ve většině jednalo o vznícení sazí. V jednotkách případů pak bylo příčinou nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů nebo zazděné trámy v komínech. V případě vznícení sazí se většina událostí obejde sice beze škody, ale i přes to existuje riziko rozšíření požáru a ohrožení životů i majetku obyvatel,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

HZS Královéhradeckého kraje eviduje v letošní sezoně zatím jeden případ, kdy byl nahlášen požár v komíně rodinného domu, a to v Trutnově (19. září).

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn? Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý? Není spotřebič nebo kouřovod propálený? Fungují uzávěry komínových dvířek? Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, případně je použita tepelná a nehořlavá izolace? Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle? Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách:

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR.

V případě nedodržení povinností stanovených v souvislosti s používáním spalinových cest, hrozí majiteli nebo provozovateli sankční postih v případě fyzických osob až do výše 10 tisíc korun a v případě vzniku požáru až do výše 25 tisíc korun. V případě právnických a podnikajících fyzických osob může být udělena sankce až do výše 100 tisíc korun.

Čtenářská diskuze
Tags: ,