Masopustní průvod v Kostelecké Lhotě zakončí hodování

KOSTELECKÁ LHOTA – Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota společně s místními lhoteckými spolky připravují na 2. února Masopustní průvod s hudbou a maskami.

„Udržujeme tím společenský duch a staré zvyky v obcích. Průvod začíná v Kozodrách u kapličky, zde nám symbolicky předá nadvládu nad místními obcemi zástupce Města Kostelce nad Orlicí. Celou akci zakončíme v odpoledních hodinách v Hostinci U Hubálků nad výbornými zabijačkovými specialitami,“ zvou pořadatelé.

Masopust tak oslaví v předstihu – letošní termín Masopustního úterý, takzvaných ostatků připadá na 5. března. Masopustní veselí ale může už probíhat od Tří králů, kdy začíná a končí právě zmíněnými ostatky.

Čtenářská diskuze