Lze žádat o dotaci na likvidaci dřeva napadeného kůrovcem

KRAJ – Krajský úřad Královéhradeckého kraje začal od pondělí 30. srpna přijímat žádosti o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Vlastníci nestátních lesů mohou do 15. října žádat o příspěvek na úhradu pokácení a likvidace jehličnatého porostu zasaženého kůrovcem.

„Jedno chladnější léto neznamená konec kůrovcové hrozby. Klima se mění, a pokud nebudeme včas a rychle reagovat, z naši lesů zůstanou jen suché a holé pláně pokryté pařezy. Už nyní tak některé lokality vypadají. Královéhradecký kraj v minulosti ze svého rozpočtu podpořil vlastníky lesů a i nyní je připravený žadatelům rychle a efektivně pomoci při podání žádosti o dotaci,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek.

Dotační program vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR a žádosti administruje Královéhradecký kraj. Výše příspěvku je 383 korun za kubický metr vytěženého dřeva napadeného kůrovcem, přičemž žádost musí být na částku vyšší než 5 000 korun.

Na webu ministerstva zemědělství v sekci Dotace v lesním hospodářství a myslivosti žadatelé naleznou elektronický formulář, který po vyplnění odešlou spolu s přílohami na krajský úřad, na jehož území se kůrovcem napadený les nachází.

Královéhradecký kraj na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vyhlásil v roce 2019 vlastní dotační program Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví. O příspěvek mohli žádat vlastníci lesních pozemků s výměrou do 50 hektarů, a to na vytěžení napadaného dřeva a na výstavbu oplocenek pro ochranu nové výsadby. Kraj tímto způsobem přerozdělil 5,6 milionu korun mezi 207 žadatelů.

Čtenářská diskuze