Luboš Michalec: „Někde se obávají, aby se jejich rozhodnutí neobrátilo proti nim“

Na třetí pokus by se měla v pátek 5. března uskutečnit Volební valná hromada OFS Rychnov, na níž si delegáti vyberou nového předsedu a nový výkonný výbor. O post předsedy se budou ucházet dva kandidáti.

RYCHNOV N. K. – Bývalý místopředseda OFS Miroslav Martínek z Opočna a lídr opoziční kandidátky Luboš Michalec z Rokytnice v Orlických horách. Stejně jako v ostatních okresech po celé České republice se formují kandidátky proti lidem z OFS, kteří svými hlasy a loajalitou léta drželi Berbrův hrůzný systém v českém fotbale, je tomu i v tom rychnovském.

Teď bude záležet, jak se k možné změně, kterou odstartovalo zatčení Romana Berbra, postaví kluby v našem okrese. „Věřím, že většina členské základny změnu chce,“ doufá v jedinečnou možnost vyčistit fotbal od všech korupcí, zákulisních her, jež vyplouvají konečně na povrch LUBOŠ MICHALEC.

Luboše Michalce (uprostřed) podporují ve volbě na předsedu OFS Rychnov tváře Fevoluce Vladimír Šmicer a Rudolf Řepka.   Foto: Markéta Vlachová.

Luboše Michalce (uprostřed) podporují ve volbě na předsedu OFS Rychnov tváře Fevoluce Vladimír Šmicer a Rudolf Řepka. Foto: Markéta Vlachová.

 

Luboši, po čtyřech letech a předchozích dvou neúspěšných soubojích o křeslo předsedy OFS Rychnov ses rozhodl jít znovu do „boje“. Jak dlouho jsi kandidaturu zvažoval?

„Nebudu lhát, už jsem o další neuvažoval. Zejména druhý nezdar mě utvrdil v tom, že ze strany klubů není chuť něco v našem fotbalu měnit, hlavně protože to mnohým vyhovuje.“

 

Rozhodl ses sám, nebo byl někdo nebo něco, co tě utvrdilo v přesvědčení jít do toho?

„Vše odstartovalo zatčení „náčelníka“ Berbra. Prvním telefonátům na téma – „teď už to dopadne“ – jsem se smál, ale u dalších už jsem váhal. Postupně času mi došlo, že teď je mimořádná šance fotbal očistit od lidí, kteří si z něj udělali solidně výdělečnou živnost.“

 

Byla pro tebe primární podpora lidí, kteří ti věří a pomáhají ti před valnou hromadou?

„Samozřejmě. Klíčovou roli v tom sehráli Tomáš Rejzek a Martin Šnajdr, kteří dlouhodobě kritizují poměry v našem fotbale. S jejich pomocí se podařilo navázat kontakty v oddílech a získat si jejich podporu.“

 

Vraťme se ještě k minulým valným hromadám, v nichž ses utkal s dnes už končícím předsedou Milošem Židíkem. V té první před osmi lety jsi prohrál o jeden hlas, ale ve druhé už byl rozdíl markantní. Co se stalo před čtyřmi lety, podcenil jsi lobbing protistrany?

„První moje kandidatura byla pro tehdejší vedení překvapivá. Byla podána poslední možný den a byl to hlavně výraz mé nespokojenosti s tím, jak se tady fotbal vede. V tu chvíli jsem to viděl tak, že o tom všichni mluví, ale nikdo pro to není ochoten nic udělat. Výsledek volby byl pro mě příjemným překvapením. Před druhou volbou pan Židík prohlašoval, že už kandidovat nebude. Změnu svého rozhodnutí mi oficiálně oznámil asi měsíc před volbami, ale již čtvrt roku před tím s panem Martínkem objížděli kluby a slibovali, pomlouvali a lhali. Já jsem v tu dobu, asi naivně, věřil tomu, že za každého hovoří hlavně jeho práce za čtyři roky, ne sliby měsíc před volbami.“

 

Vzpomínáš na valnou hromadu v roce 2017 a „vzácného“ hosta v podobě dnes trestně stíhaného 1. místopředsedy FAČR Romana Berbra?

„Ano. Přišel za mnou, podal mi ruku a řekl: „Ty jsi ten druhý kandidát?“ Z jeho výrazu bylo znát, že chtěl říct poražený kandidát. S úšklebkem mi popřál, to bylo vše.“

 

Věděl jsi, že se zúčastní? Jak na tebe zapůsobil?

„O jeho účasti jsem se dozvěděl den před valnou hromadou, i když pak tvrdil, že jel „náhodou“ okolo. To, že pochválil práci pana Židíka, patřilo do scénáře, i když ani nevěděl, v kterém je okrese. Ale jakým způsobem hovořil o tehdejším šéfovi komise rozhodčích panu Michalu Listkiewiczovi, o práci trenérů mládežnických kategorií, to byla hrůza. Navíc jeho teatrální vystoupení bylo odměněno potleskem.“ (kroutí hlavou)

 

Nezatrpkl jsi po druhé neúspěšné kandidatuře?

„Nebudu lhát, částečně ano. Když vidíte, že věci, které jste prosazoval v předchozích letech, se opět vracejí do původních kolejí…“

 

Ale ve strukturách OFS a KFS jsi poté pracoval, ne?

„Ano, na okrese v komisi mládeže, na kraji v trenérsko-metodické komisi.“

 

Pojďme k současnosti. Na podzim byl zatčen zmíněný Roman Berbr. Pro celý český fotbal to byl signál na změnu současných poměrů. Viděl jsi to stejně?

„Já určitě. Věřím, že i většina fotbalových příznivců. Teď už je jen otázkou, kdo tu změnu nějakým způsobem zaštítí, nechá se zvolit a ty změny provede. Těžko věřit tomu, že to provede ten, kdo v současnosti funguje v řídících funkcích svazu a byl poslušnou ovcí. To mu snad nemůže nikdo uvěřit.“

 

Měl jsi zprávy, že oddíly, ale i fotbalová veřejnost na Rychnovsku jsou nakloněny k personální obměně jak na OFS, tak v celé asociaci?

„I na našem okrese ta vůle v klubech je, i když někde se obávají možnosti, aby se jejich rozhodnutí v budoucnu neobrátilo proti nim. Zkušenosti z minulosti o vybočování z Berbrovy řady totiž stále varují a důsledky jsou všeobecně známé.“

 

Po tvém rozhodnutí, že budeš kandidovat, najednou OFS Rychnov vyhlásil 3. prosince termín valné hromady už na 8. ledna. Naprosto netradiční termín, protože bylo zvykem, že se konala vždy na přelomu ledna a února. Překvapilo tě to? Asi nejen sám v tom vidíš něco jiného…

„To je taky ostuda! Rychle svolat valnou hromadu, než se opozice zformuje, kauza s Berbrem se pořádně rozjede a něco vyplave na povrch. Nyní po dalších aférách jako například „dezinfekce“ se zase snaží termín oddalovat, snad aby se na vše zapomnělo.“

 

Už při vyhlášení termínu bylo jasné, že se kvůli epidemické situaci v celé zemi valná hromada neuskuteční. Myslíš si, že to VV OFS nepředpokládal, když to bylo každému víceméně jasné?

„Rychlá reakce na vývoj situace nebyla nikdy silnou stránkou vedení OFS. Jako bývalí rozhodčí vždy čekají na nějaké notičky, jak dál.“

 

Původní termín 8. ledna, jak se dalo predikovat, byl odložen, stejně jako druhý vyhlášený na 5. února. Třetím termínem je 5. březen. Podle vládního rozhodnutí a za dodržení všech daných podmínek by se měla valná hromada uskutečnit. Nebude pro všechny kandidáty problémem negativní test na koronavirus?

„Podle posledních informací je zajištěno testování na místě těsně před valnou hromadou. Problém však může nastat v případě pozitivního výsledku, kdy se nestihne zástupce klubu nahradit. Navíc se valné hromady může teoreticky zúčastnit až 70 lidí. Při povinných rozestupech dvou metrů si asi každý dovede vypočítat, jak velký prostor bude potřeba. Dodržení dalších hygienických podmínek, projevy v rouškách či respirátorech, to vše na plynulosti jednání nepřidá.“

 

Tvým protikandidátem bude dosavadní 1. místopředseda Miroslav Martínek, často nazývaný jako korunní princ a také bývalý rozhodčí, který aktivně oslovuje a objíždí kluby, u nichž hledá podporu. Je všeobecně známý fakt, že je to „berbrovec“. Dovedl by sis s ním představit spolupráci třeba ve výkonném výboru?

„Myslím si, že to není možné! Nebyla by to spolupráce, ale fungováni na bázi politikaření. To by nebylo dobré hlavně pro fotbal.“

 

Ale jinak nejsi vyhraněný, že bys hodnotil působení bývalého vedení OFS jen špatně…

„Nic není jen černé nebo bílé. Například se podívejte na soutěže mládeže, jak se za poslední roky zvedl počet týmů, vznikla zimní halová liga, okresní výběry mají své výsledky… Tady je nutné zmínit, že velký podíl na tom mají Václav Leimer, Zdeněk Vodák a Petr Reichl. Tímto jim za jejich práci děkuji.

OFS chvályhodně uvolňuje finance na mládežnické akce a jeho vedení se aktivně účastní zejména medializovaného vyhodnocení a předávání cen.

Velký argument protikandidáta bude oceněný „Den okresního fotbalu“. Ten v žádném případě nezpochybňuji, ale nemyslím si, že to je to nejdůležitější, co by fotbal na okrese potřeboval.“

 

Stejné je to také s kandidátkou Miroslava Martínka. S kým bys neměl problém, když se podíváš na jednotlivá jména?

„Samozřejmě neznám definitivní podobu kandidátky, ale s pány Seidlem a Holmanem jsem hovořil. Jsou to nové tváře ve volbách. Důvody a cíle jejich kandidatury nejsou v rozporu s naší vizí. S Petrem Reichlem se znám z komise mládeže a vím, že za ním je kus odvedené práce. S prací Kamila Kaplana počítám, pokud dostanu velkou podporu ve volbě, ať už bude nebo nebude ve VV OFS.“

 

V prosinci jsi měl schůzku s hlavními tvářemi Fevoluce Vladimírem Šmicerem, Rudolfem Řepkou a Tomášem Neumannem. Jaký jsi měl z ní pocit?

„Jen ten nejlepší! Žádné fráze, sliby, ale nabídka konkrétní pomoci, poradenství a informace o dění na ostatních okresech. Ta situace po republice je všude skoro stejná a je jen na nás všech, jak bude fotbal fungovat dál. Všichni si uvědomují důležitost výsledků voleb do OFS, ty napoví, kam se český fotbal bude ubírat.“

 

S jakou vizí jdeš do boje o předsednický post a čím si myslíš, že kluby přesvědčuješ a přesvědčíš, aby ti daly hlas?

„Všechny mohu ujistit, že na funkci nijak nelpím! Momentálně pouze společně nabízíme alternativu řešení proti tomu, co tady bylo doteď. Jestli to neuděláme, automaticky se to s panem Martínkem vrátí do starých „berbrovských“ kolejí.“

 

OFS by měl fungovat jako servis klubům. To znamená, že by měl organizovat soutěže podle toho, jak jim to vyhovuje, hlídat a zprostředkovávat získávání prostředků z dotačních titulů, hledat i další formy pomoci pro jejich fungování.

Kluby si musí ujasnit, co od amatérského fotbalu chtějí. Jestli hlavní měřítkem úspěchu bude umístění A týmu v tabulce jakékoliv soutěže a budou tomu obětovat nemalé finanční prostředky. Nebo pochopí to, že na našem okrese se 1. liga hrát nebude. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí vzpomenout na Drnovice nebo Blšany. Ale zcela určitě ji hráči v našem regionu vychovaní mohou hrát. Tak pojďme pro tu mládež něco udělat.

Bylo by fajn, kdyby se kluby navzájem trumfovaly tím, jaké osobnosti pro náš fotbal vychovaly než tím, jakou soutěž hrají. Pro mě na Rychnovsku zatím bezkonkurenčně vedou Černíkovice s Jardou Plašilem.“

 

Věříš, že kluby opravdu budou chtít změnu nebo jim vyhovuje systém, který tady vybudoval Berbr, a měnit nic nechtějí?     

„Věřím, že většina členské základny změnu chce, ale v každém klubu jsou lidé, kterým stávající pořádky vyhovují. Mají svoji důležitost v klubu, protože se „vyznají“ a v neposlední řadě z toho mají nějaký profit. Ti se svých rolí budou těžko vzdávat a jsou na valné hromadě schopní v tajné volbě hlasovat i proti vůli členů klubu. To je pak o charakteru lidí, jak se charakterově stejní lidé umí spolčit. To nám „taťka náčelník“ Berbr už předvedl!.“

 

Opoziční kandidát na předsedu VV OFS

Luboš Michalec - investiční technik Města Rokytnice v O. h., člen TMK KFS, trenér UEFA B, 52 let.

Opoziční kandidáti VV OFS RK

Martin Šnajdr - redaktor Orlického týdeníku, trenér UEFA B, 49 let.

Tomáš Rejzek - technicko hospodářský pracovník, zastupitel obce Přepychy, trenér UEFA C, 36 let.

Martin Lev - zaměstnanec ŠKODA AUTO, zastupitel obce Lukavice, sekretář fotbalového oddílu, 45 let.

Jan Souček - soukromý podnikatel ve stavebnictví, předseda fotbalového oddílu Baník Vamberk, 51 let.

Michal Janeček - člen výboru TJ Sokol Voděrady, organizátor turnaje Vršovan cup, 36 let.

Roman Havel - obchodní ředitel, radní obce České Meziříčí, trenér UEFA C, 44 let.

MUDr. Josef Stodůlka – lékař, člen výboru fotbalového oddílu Sokol Černíkovice, zastupitel obce Černíkovice 62 let.

 

 

Kandidát na předsedu VV OFS

Miroslav Martínek - 50 let, Opočno, provozní manažer, rozhodčí krajských soutěží.

Kandidáti VV OFS RK

Martin Hlaváč - 48 let, Týniště nad Orlicí, státní zaměstnanec, dlouholetý rozhodčí krajských soutěží.

František Jehlička - 67 let, Rychnov nad Kněžnou, dlouholetý pracovník ČUS, předseda STK OFS.

Petr Reichl - 70 let, Rychnov nad Kněžnou, stávající člen KM, STK OFS i KFS, rozhodčí OFS, fotograf.

Jaroslav Čestický - 52 let, Zdelov, dlouholetý funkcionář TJ Sokol Zdelov, zastupitel obce Zdelov.

David Holman - 25 let, Libel, OSVČ se zaměřením na sportovní tématiku, současný trenér a funkcionář FK Kostelec nad Orlicí, držitel trenérské licence UEFA B.

Václav Ježek - 30 let, České Meziříčí, OSVČ se zaměřením ve stavebnictví, v současnosti člen KRD KFS, rozhodčí ČFL.

Kamil Kaplan - 39 let, Kostelec nad Orlicí, pedagog a lektor, Grassroots trenér mládeže, držitel trenérské licence UEFA B.

Milan Seidl - 41 let, Solnice, OSVČ se zaměřením na marketing, předseda fotbalového oddílu SK Solnice.

Čtenářská diskuze