Lípa svobody se vrací na Šubertovo náměstí

DOBRUŠKA – Na Šubertově náměstí se bude opět po devadesáti devíti letech sázet lípa svobody.

lípa svobody_dobruška

Historická fotografie zobrazující původní lípu na Šubertově náměstí.
Foto: Archiv dobrušského muzea

Program slavnosti jubilejní lípy svobody zahájí 28. října ve 14.00 hodin v synagoze koncert ženského pěveckého sboru Vlasta. Po koncertu bude program pokračovat na Šubertově náměstí, kde kromě Vlasty bude účinkovat Dobrušské žesťové sdružení, dále zde zazní již zlidovělé písně Karla Hašlera, které připomenou atmosféru první republiky.

Přijďte oblečení jako za první republiky

Účast na slavnosti přislíbili dobrušští skauti, členové Sokola a přijdou i zástupci dalších místních spolků. Na náměstí zazní krátké projevy představitelů města a některých na slavnosti zúčastněných organizací. Všechny návštěvníky vyzýváme k tomu, aby, pokud chtějí, přišli oblečeni tak, jak se chodilo v době první republiky, a umocnili tak atmosféru této výjimečné události. Přijďte si s námi připomenout to, co se na téměř stejném místě odehrálo před devadesáti devíti lety, a společně zanechme budoucím generacím památku nejen formou nového krásného stromu.

Nyní zalistujme v zažloutlých stránkách starých kronik a připomeňme si, co dnes víme o první dobrušské lípě svobody. Okrašlovací spolek spolu se členy Sokola a vedením obou tehdejších škol pořádal v úterý 28. října 1919 na tehdejším Malém, dnes Šubertově náměstí slavnost lípy svobody. Na tuto slavnost přijel hlavní řečník dokonce až z Prahy.

Velká oslava desátého výročí vzniku samostatné Československé republiky pak v roce 1928 začínala, kde jinde než před budovou tehdejší pošty, kde dnes sídlí vlastivědné muzeum. Stalo se tak proto, že před ní rostla lípa svobody zhruba v místech nynější fontánky. U této lípy se pokládaly věnce a pěvecký sbor Dobroš tu přednesl píseň Kristus – Oráč od Karla Dostála – Lutinova („Orám, orám, orám od západu k zorám. Orám, orám, orám v srdci dolům horám. Od zor do západu orám do úpadu, nohy rozedrány, ruce rudé rány…“).

Poslední a nejvelkolepější oslava, která prošla před původní lípou svobody, se uskutečnila v sobotu 28. října 1933. Občané Dobrušky si tehdy v období takzvané velké hospodářské krize v roce nástupu nacistů k moci v sousedním Německu připomínali patnácté narozeniny Československé republiky. I v tomto smutném roce se u lípy pokládal věnec a šlo se odtud dále na hlavní náměstí, kde oslava vyvrcholila projevem tehdejšího starosty města továrníka Josefa Vaňka.

V roce 1934 ale lípa na Malém náměstí uschla a místo pro její nástupkyni bylo vybráno v tehdy nově založeném parčíku u vlakového nádraží. V neděli 28. října 1934 byla zasazena před vlakovým nádražím lípa svobody, která tam roste dodnes. Teprve nyní se díky vstřícnosti vedení města vytvořil prostor pro to, aby se lípa svobody, kterou bychom mohli nazývat jubilejní, vrátila opět na Šubertovo náměstí do prostoru před finančním úřadem. Na místo, za kterým až do začátku osmdesátých let minulého století stála budova, od roku 1931 až do jejího zbourání sídlo vlastivědného muzea – a kruh historie se tak symbolicky uzavře.

VLADIMÍR SVATOŇ

Čtenářská diskuze