Letečtí záchranáři podávají nově krev – projekt RABBIT 2

KRAJ – Letečtí záchranáři spolu s Transfuzním oddělením a Oddělením urgentního příjmu FN v Hradci Králové 1. června zahájili podávání plné krve zraněným v přednemocniční péči.

Posádky ZZS KHK v loňském roce ošetřily 11 804 pacientů s úrazy, z nichž u 387 musel být nasazen vrtulník. Úrazy jsou ve vyspělých zemích nejčastější příčinou úmrtí do 45 let. „Následkem masivního krvácení vzniká takzvaný traumaticko-hemoragický šok. Šokový stav patří mezi potenciálně odvratitelné příčiny smrti, pokud je včas a správně léčen. Rychlý transport vážně poraněných pacientů do traumacentra, chirurgická zástava krvácení a včasná náhrada krevní ztráty pomocí masivního transfuzního protokolu může řadu z pacientů zachránit,“ uvedl lékařský náměstek ZZS KHK a vedoucí lékař Anatolij Truhlář.

Díky výjezdové skupině letecké záchranné služby (LZS) Hradec Králové se 1. června v 9 hodin stala Česká republika třetí zemí v Evropě, kde lze život ohrožující krvácení léčit přímo na místě úrazu a během transportu vrtulníkem do nemocnice podáním plné krve. Dosud taková léčba existovala pouze na třech norských základnách LZS (Dombås, Trondheim, Bergen) a dvou ve Švédsku (Gothenburg, Värmland).

Unikátní projekt – plná krev

„Nový produkt transfuzního lékařství, takzvaně deleukotizovaná plná krev pro univerzální použití, obsahuje kromě červených krvinek a plazmy navíc chlazené krevní destičky a faktory krevního srážení. Pacienti tak dostávají zpět tekutinu, jejíž složení se co nejvíce blíží krvi, kterou po úraze ztratili. Další výhodou oproti používání jednotlivých krevních komponent je vyšší bezpečnost, protože každá jednotka plné krve se získává pouze od jednoho dárce. Dárci musí být velmi pečlivě vybíráni podle aktuální hladiny protilátek, aby transfuze nezpůsobila nežádoucí imunitní reakci příjemce. Dosavadní zkušenosti z velkých amerických traumacenter a vojenských misí naznačují, že plná krev se budoucnu může stát optimálním způsobem léčby život ohrožujícího krvácení,“ uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Nejen zraněné ohrožuje krevní ztráta

V České republice zavedl používání krevní plazmy a červených krvinek v přednemocniční péči tým královéhradecké LZS v čele s Anatolijem Truhlářem od 1. června 2018. Neobešlo by se to bez úzké spolupráce s Oddělením urgentní medicíny a Transfuzním oddělením FN HK. Indikace k podání transfuze nastává přibližně jednou za 12 dní s velkými sezónními výkyvy. Transfuzi v terénu potřebují pouze pacienti, jejichž život bezprostředně ohrožuje velká krevní ztráta. Nejčastěji příčinou úrazů vyžadujících podání plazmy a červených krvinek ve vrtulníku byly dopravní nehody (67 %). Polovina pacientů měla zlomeninu pánve a 38 % zlomeniny stehenních kostí. Celkem 55 % poraněných potřebovalo po předání do nemocnice okamžitý operační výkon v dutině břišní a 20 % jinou operaci, např. otevření hrudníku, ošetření poranění aorty nebo velkých cév.

V rámci pilotní klinické studie RABBIT (Rapid Administration of Blood by HEMS in Trauma) bylo transfuzními přípravky za dva roky léčeno 60 pacientů, to znamená 7,6 % úrazových pacientů ošetřovaných leteckou záchrankou.

„Navazující projekt RABBIT 2 připravený díky vynikající spolupráci ZZS KHK s FN Hradec Králové znamená další zvýšení kvality péče pro naše pacienty. Dosud používané transfuzní přípravky budou od dnešního dne nahrazeny dvěma jednotkami plné krve, která tak bude při každém zásahu LZS okamžitě k dispozici. V případě nevyužití krve v terénu, lze transfuzní přípravky podat krvácejícím pacientům v nemocnici, takže nehrozí žádné plýtvání velmi cennou tekutinou. Výroba plné krve mohla být zahájena díky vnitřnímu grantu vedoucího lékaře Oddělení urgentní medicíny Jaromíra Kočího a velké podpoře personálu Transfuzního oddělení FN HK pod vedením primáře Víta Řeháčka. Úzká spolupráce mezi ZZS KHK a hradeckou nemocnicí se netýká pouze úrazových pacientů, ale rovněž nemocných se srdeční zástavou, akutním infarktem nebo cévní mozkovou příhodou,“ dodal Ivo Novák.

Čtenářská diskuze