Lesy ČR obnovují potok v Orlickém Záhoří

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – Koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří vlévá do Divoké Orlice, obnovily za bezmála 4,9 milionů korun Lesy České republiky. Nové jsou i tůně, skluzy a rybí úkryty, také broukoviště a ještěrkoviště. Jedná se o jeden ze vzorových projektů programu Vracíme vodu lesu, který podnik zahájil letos v dubnu.

strom_bříza_les

Ilustrační foto: Pixabay.com

„V 80. letech 20. století tok tehdejší vodohospodáři regulovali a napřímili. Tím se okolní plochy odvodnily. Nyní jsme kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem změnili v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Voda tak zůstává v krajině,“ uvedl vedoucí Správy toků pro oblast povodí Labe podniku Lesy ČR Tomáš Sajdl.

Stavělo se na 2,21 hektarech, tok měří 1236 metrů.

„Vytvořili jsme také 64 migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, 30 rybích úkrytů a sedm bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organizmy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořili jsme tak mokřadní biotopy,“ řekl Sajdl.

Pro další chráněné živočišné a rostlinné druhy vybudovali vodohospodáři nedaleko toku takzvané ještěrkoviště a broukoviště a vysadili v okolí stromy a keře. Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, zbytek dofinancovaly Lesy ČR.

Vyplatila se i dobrá spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Správou CHKO Orlické hory.

Vracíme vodu lesu je největší vodohospodářský program v historii podniku. Více než miliarda korun plyne do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. Nyní Lesy ČR budují 73 nových nádrží, 292 obnovují.

Čtenářská diskuze