Lesy ČR nabídly pomoc více než 160 tisícům vlastníků lesů

ČR – Odbornou pomoc v ochraně lesa, tedy jak postupovat při vyhledání, zpracování a asanaci kůrovcem napadených stromů, nabízejí Lesy ČR více než 160 tisícům drobných vlastníků lesů v zemi. Oslovují je takto hromadně vůbec poprvé v historii podniku, a to ještě před začátkem kůrovcové sezóny a prvního rojení. Podnik chce zabránit šíření škůdce mezi lesy všech vlastníků.

Lesy ČR spravují asi 1,2 miliony hektarů lesních porostů. Na dalších 275 tisících hektarech působí podle lesního zákona revírníci z Lesů České republiky jako odborní lesní hospodáři nebo garanti správné péče o les.

„Jako správci necelé poloviny lesů v zemi cítíme odpovědnost za současný i budoucí stav porostů. Proto se obracíme na drobné vlastníky lesů předem, ještě před začátkem kůrovcové sezóny, aby měli informace o svých právech a povinnostech stanovených lesním zákonem. Nabízíme jim i odbornou pomoc,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy České republiky Josef Vojáček.

První dopisy už z podatelny státního podniku odešly v druhé polovině března.

Kromě takzvaného kůrovcového desatera podnik drobné majitele například upozorňuje na možnost požádat o státní příspěvek na obnovu lesa i asanaci dříví.

„Musí včas vědět, co dělat, a jak postupovat. Bránit šíření kůrovce můžeme jen společně,“ dodal Vojáček.

Podnik Lesy také zveřejnil na svém webu novou interaktivní mapu, ve které si každý jednoduše pod záložkou Najděte svého správce lesa vyhledá odborného lesního hospodáře.

Čtenářská diskuze