Kultura pod horami i na horách

Noc kostelů je zvláštní fenomén. Vznikla v Německu v roce 2001 a u nás se poprvé konala v roce 2009.

JOSEF JEŽEK

REGION – Ta letošní byla tedy už sedmá v pořadí. U nás se do ní v pátek 10. června zapojilo 1 463 objektů. Celá akce má za cíl seznámit lidi, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky kostelů a modliteben, s křesťanstvím a současně jim umožnit návštěvu prostor, které jinak nejsou běžně přístupné.

V Přepychách začala noc kostelů poněkud předčasně, už ve tři hodiny odpoledne, benefičním koncertem v místním kostele sv. Prokopa. Jeho hlavním aktérem byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který za varhanního doprovodu Michaely Káčerkové potěšil zcela zaplněný kostel svou mistrovskou hrou. Výtěžek koncertu přesahující částku 30 tisíc korun, bude věnován na obnovu varhan přepyšského kostela. To, že se koncert konal už odpoledne, mělo zcela prozaický důvod. Jaroslav Svěcený totiž ve 20 hodin hrál na koncertu Noci kostelů v pražském svatém Vítu, kam ho pozval kardinál Duka. Je pozoruhodné, že tak špičkový interpret, jakým Jaroslav Svěcený nesporně je, neodřekl koncert ve vesnici daleko od Prahy, právě s poukazem na večerní program. I přes časovou tíseň se zhostil svého vystoupení v Přepychách na výbornou, aby podpořil dobrou věc. O to více si jeho vystoupení cením.

Pokračování noci kostelů jsem si prožil v Bystrém, v nedávno zbudovaném stánku Církve bratrské, který má název Elada. Tam pro tuto akci uspořádali vernisáž obrazů malíře Josefa Kejvala a plastik novoměstského Petra Pokorného. Cca 50 pláten zaplnilo prostor bysterského bratrského sboru. Josef Kejval představil své obrazy na téma biblických motivů, hlavně ze Starého zákona. Velmi osobitě výtvarně pojal příběhy o potopě, prvotním hříchu, Jobovi a jeho dcerách, ale i Poslední večeři nebo narození Krista. Jeho obrazy vám na první pohled připomenou barevné vitráže oken církevních staveb, které v sobě skrývají tajenku ztvárněného motivu. Ta vás nutí se nad obrazem zamyslet, vysledovat skrytý příběh a objevit poselství, které nám tvůrce svým obrazem sděluje. Pro jeho obrazy je typická velmi intenzivní barevná škála i jednoduché linie kresby, mnohdy zjednodušené až na základní geometrický tvar. Přesto je jejich poselství pro vnímavého diváka zcela zřetelné. Malíř je navíc doprovází textem zobrazeného příběhu. Obrazy doplňují keramické hlavy a obrázky Petra Pokorného z přírodní pálené hlíny. Výstava byla přístupná v bysterském sboru ještě po celý minulý týden. Kdo jste ještě ve společenském centru Elada v Bystrém nebyli, navštivte při podobné příležitosti toto zařízení. Budete mít jedinečnou možnost seznámit se s neobvyklou stavbou, kde sakrální prostor, sloužící i společenským a kulturním účelům, je kombinován s prostorami mateřské školy.

Setkání s kulturou pokračuje

Noc kostelů skončila, ale setkávání s kulturou pokračovalo. Kostel sv. Máří Magdalény v Deštném v Orlických horách byl večer v sobotu 11. června místem dalšího benefičního koncertu, tentokrát na záchranu varhanního pozitivu tamního kostela. Jeho sólisty byl Prager Cello Quartet, což jsou pánové Jan Zemen, Ivan Vokáč, Jan Zvěřina a Petr Špaček. Po turné v Japonsku přijeli do Deštného, aby svým mistrovství potěšili publikum, které kostel zaplnilo. Jejich přednes skladeb klasického repertoáru, stejně jako současných filmových melodií nebo hudby Queenů zcela uchvátil návštěvníky koncertu, kteří si vynutili několik přídavků a nakonec hráče odměnili potleskem vestoje. Každý z těch čtyř hráčů na violoncello je virtuosem sám o sobě, dohromady pak se jejich mistrovství násobí téměř k dokonalosti. Podání Čajkovského variací nebo Montyho Čardáše zvedlo publikum ze židlí. A ještě jeden dar tahle parta má. Dokáží svou hudbu „servírovat“ posluchačům velmi přijatelným, vstřícným způsobem, ve kterém je místo i pro humor a úsměv. Byla to skutečná „horečka sobotního večera“.

Na obou koncertech, přepyšském i deštenském, má zásluhu sdružení Pro varhany, které si dalo za cíl obnovu vzácných nástrojů v naší oblasti. A samozřejmě také sponzoři, bez jejichž spolupráce bychom těžko mohli takovéto špičkové umělce v regionu vídat.
Byl to skutečně kulturní víkend, ten předminulý. A to jsem opomenul dalších několik akcí, které se během něho také uskutečnily. Prostě jak říká klasik: Furt se něco děje! A to je dobře.

Čtenářská diskuze
Tags: ,