Křížek u Salvátora poblíž Potštejna se dočkal obnovy

POTŠTEJN – Drobná sakrální památka u Potštejna opět září novotou.

P1460684

Na fotografii je vamberecký farář ThDr. Pawel Nowatkowski, starosta Potštejna Petr Dostál, předsedkyně Okrašlovacího spolku v Potštejně Lenka Nováčková a jednatel tohoto spolku Soběslav Hlinka.
Foto: Archiv autora

Česká kulturní krajina je po staletí zdobena kapličkami, božími mukami a jinými drobnými sakrálními objekty, které v obcích, v polích a lesích stavěli naši zbožní předkové. V druhé polovině 20. století jim doba nebyla nakloněna a mnohé tyto křížky a kapličky chátraly nebo byly zničeny. V současnosti se přístup k těmto památkám začíná měnit a mnohé z nich jsou opravovány a navraceny na svá původní místa.

Památka z roku 1934

Podobný je i příběh křížku v Potštejně na Štěpnici, kde se říkávalo u Salvátora. Podle data uvedeného na pískovcovém soklu byl křížek vztyčen v roce 1934 patrně některým ze zámělských rolníků, kteří zde měli svá políčka. Do pískovcového podstavce bylo zakotveno tělo litinového kříže, jehož ramena nesla dřevěnou schránku s obrazem Krista spasitele. Křížek původně stál v mírném ohybu na pravé straně cesty od sv. Marka. U křížku se modlili místní rolníci za dobrou úrodu a také se zde zastavovali pohřební průvody na cestě ke hřbitovu u sv. Marka.

Podle ústního podání byl křížek povalen při polních pracích někdy v polovině 60. let, kdy zde již nebyla drobná políčka, ale velký lán obhospodařovaný jednotným zemědělským družstvem. Kamenný sokl někdo z místních přemístil na druhou stranu cesty, kde léta zarůstal travou. Dolní část křížku se ztratila, druhou část se schránkou kdosi uschoval a později byla nalezena na zámku.

Členové Okrašlovacího spolku v Potštejně, který byl po šedesáti letech obnoven v roce 2010, se rozhodli, že křížek obnoví s využitím zachovalých fragmentů. Na obnově křížku se podílelo zejména kamenictví Jana Sršně (firma TEKAM v Záměli) a kovářství Pavla Vágnera ve Dvoře Králové nad Labem, finance poskytla obec Potštejn. Duchovní záštitu převzal správce Římskokatolické farnosti ve Vamberku pan farář ThDr. Pawel Nowatkowski, který také na shromáždění v sobotu 10. srpna 2019 obnovený křížek slavnostně posvětil.

SOBĚSLAV HLINKA

 

Čtenářská diskuze