Královéhradecký kraj zajistí krajské kolo SOČky

KRAJ – Ministerstvo školství doporučilo zrušit všechny jím vyhlašované soutěže pro žáky a studenty do konce školního roku a na jejich organizaci neposkytne finanční prostředky. Královéhradecký kraj proto organizačně a finančně zajistí konání krajského kola 42. ročníku soutěže ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) z vlastních prostředků.

„Jedná se o jednu z nejvýznamnějších aktivit, která podporuje vzdělávání středoškoláků. Kraj věnuje velkou pozornost talentovaným žákům a studentům, pro které je právě tento typ soutěží určen. Mnozí z nich své práci věnovali velké úsilí a hodně času, a proto jsme se rozhodli krajské kolo přehlídky uspořádat a finančně podpořit. Pro mnohé žáky účast v této soutěži znamená start do světa odborníků, kteří nejen že vědí a dovedou, ale jsou ochotni a schopni se podělit o své vědomosti a dovednosti i s ostatními,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství.

Vzhledem ke stávajícím omezením kvůli šíření onemocnění COVID-19 budou všechna postupová kola soutěže realizována elektronicky. Novou součástí letošního ročníku je video o délce sedm až deset minut, které přihlášený soutěžící uloží na YouTube.com. Nahradí tím tak svoji osobní prezentaci práce včetně komentářů. Obhajoby soutěžních prací budou letošní rok probíhat online s využitím zřízeného fóra SOČ, kde také budou práce zveřejněné v sekci diskusního fóra na https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/obhajoby-kralovehradecky/

„Rozeslali jsme informace spojené s přípravou krajského kola na školy a všem členům odborných komisí Věřím, že se s touto nepředvídatelnou situací dokážeme vypořádat a pro soutěžící připravíme ty nejlepší podmínky. Děkuji všem, kteří se na zajištění soutěže podílí,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Soutěže ve Středoškolské odborné činnosti se mohou účastnit žáci všech typů středních škol. Výsledkem jsou samostatně vypracované práce nebo učební pomůcky, které jsou předkládány k odbornému posouzení a následně obhajovány před odbornou porotou.

Čtenářská diskuze