Krajem by mohlo vést 147 km nových cyklotras

KRAJ – Česko-polské příhraničí se může těšit na rozvoj cyklistické infrastruktury.

cyclists-1782947

S průběhem trasy se můžete seznámit na geoportálu www.nmaps.pl.
Foto: Pixabay.com

Devět partnerů z České republiky a Polska v rámci programu Interreg V-A Polsko – Česká republika vyznačilo 1 300 kilometrů nových dálkových cyklotras v česko-polském příhraničí. Návrh tras poslouží jako základ koncepce pro cyklistické propojení přeshraničních sítí. Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly v přepočtu k 18 milionům korun.

„Celkově se jedná přibližně o 720 kilometrů nových cyklotras na české straně a 580 kilometrů na straně polské. Pro Královéhradecký kraj tento projekt znamená možnost vybudovat konkrétně až 147 kilometrů dalších cyklotras. Odhadované náklady na jejich realizaci jsou v přepočtu téměř půl miliardy korun,“ okomentoval výsledky projektu Pavel Hečko, radní pro oblast regionálního rozvoje s tím, že vybudování nových cyklotras by pokryly z části krajské a státní dotace.

Trasy povedou i z Rychnovska

Projekt vznikl za účelem rozvoje území česko-polského pohraničí v oblasti turistiky. Partneři zmapovali současný stav na území a vytvořili návrhy vytvoření cykloturistické infrastruktury s přeshraničním propojením.

Nový návrh posloužil jako základ pro takzvanou Koncepci dálkové cyklistické trasy se sítí přeshraničních cyklistických propojení.

Na území Královéhradeckého kraje se jedná o navržené trasy dle krajské strategie v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

Za zmínku stojí například potencionální úsek Labské stezky z Kuksu do Vrchlabí a cyklotrasa z Potštejna do Hradce Králové. Z propojovacích tras s návazností na Polsko se jedná především o Kladskou stezku vedoucí z Jaroměře přes Českou Skalici do Náchoda a dále část příhraniční cyklotrasy propojující obce Machov, Polici nad Metují, Teplice nad Metují a obec Libná.

„Tvorbu nových cyklotras musíme vnímat nejen z pohledu přínosu pro turistický ruch, pro přiblížení krás našich kulturních památek a přírodního bohatství, ale také jako zásadní přínos pro zaměstnanost v různých částech Královéhradeckého kraje, pro které je turistický ruch významným zdrojem obživy,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

„V širším významu úkolem projektu byla také racionalizace managementu cykloturistiky na území polsko-českého pohraničí, ke které měla vést blízká spolupráce polských a českých subjektů z oblasti samosprávy a neziskového sektoru. Díky tomu by se při realizaci projektu zlepšily podmínky rozvíjení udržitelné cykloturistiky i dosud v Polsku méně populárního in-line bruslení, což by mělo dopad na aktivizaci místní ekonomiky přinášející měřitelný užitek obyvatelům regionu,“ prozradil lídr projektu a ředitel polského Institutu územního rozvoje Maciej Zathey.

Na projektu zaměřeném na cykloturistiku pracovali partneři 30 měsíců a je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím programu Interreg V-A Polsko – Česká republika.

Čtenářská diskuze