Kraje požadují navýšení prostředků na silnice II. a III. tříd

KRAJ – Safari Park Dvůr Králové hostil v závěru září jednání Dopravní komise Asociace Krajů ČR. Program začal krátkou prohlídkou zoo a safari. Následně začalo první jednání týkající se snahy krajů o zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy a také o možnostech kompenzací za škody na krajských silnicích způsobené zvýšenou těžbou dřeva po kůrovcové kalamitě.

Na jednání dorazili také zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty a Státního fontu dopravní infrastruktury. Diskutovalo se například o připravenosti výstavby nových dálnic a obchvatů měst, což se v Královéhradeckém kraji v nejbližší době týká Jaroměře a Nové Paky.

„Důležité byly informace od ředitele SFDI o rozpočtu a plánovaném financování dopravní infrastruktury. Bohužel plánovaných 87 miliard, přes proklamovaná navýšení o 5 miliard, je neustále o cca 10 miliard méně, než bylo původně plánováno ve střednědobém horizontu na rok 2020. Z toho je patrné, že peníze bohužel chybí nejen na financování oprav silnic II a III třídy. Vláda o tom bude jednat v pondělí a jsem zvědavý, jaké stanovisko k tomu zaujme,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Asociace krajů se tak dohodla na usnesení, v němž požaduje navýšení rozpočtu o čtyři miliardy pro opravy krajských silnic.

K dalším projednávaným tématům patřilo vážení nákladních vozidel, rozšiřování mýta a přípravy staveb s ohledem na připravovanou rekodifikaci stavebního práva.

Čtenářská diskuze