Kraj zjišťuje za účelem potřebných oprav stav silnic v Orlických horách

ORLICKÉ HORY – Dočkají se horské komunikace v Orlických horách zlepšení?

SAM_7793

„Silnice se musí opravovat postupně a práce na nich logicky navazovat,“ říká Martin Červíček.
Foto: Eva Ženíšková

Na zlepšení stavu vozovek převážně druhých a třetích tříd v horských oblastech Orlických hor pracuje v současné době Královéhradecký krajský úřad.

Doprava a opravy zdejších komunikací byly také tématem rozhovoru Orlického týdeníku s prvním náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje a senátorem za Náchodsko Martinem Červíčkem.

Jak vy sám hodnotíte stav silnic v horských oblastech Královéhradeckého kraje?
„Samozřejmě, že nejsem spokojený s tím, v jakém stavu jsou některé zdejší silniční úseky. Myslím, že ke zhoršení jejich povrchu došlo např. také kvůli dojíždění pracujících z Polska do Kvasin. Přesto se snažíme dát nejdůležitější úseky komunikací dohromady. Nyní pracujeme na diagnostikách silnic, abychom zjistili, zda můžeme některé z nich opravit tzv. jednoduchým způsobem. To znamená, že bychom vyměnili jen povrch té které silnice. V následujícím období se soustředíme na to, abychom opravili co možná nejvíce jejich kilometrů také v odlehlém horském regionu. Jde však vždy o peníze a o zvolené priority. Již na začátku volebního období jsem si dal za cíl chtít, aby se silnice spravovaly postupně. Práce na nich na sebe také musí logicky navazovat.“

Kdy byste chtěli s opravami silničních úseků začít?
„Mnoho silnic se již samozřejmě opravuje. V tomto období se např. jedná o silnici vedoucí z Orlického Záhoří na Říčky i do Rokytnice v Orlických horách. Máme v plánu úpravy v okolí Zdobnice apod. Snažíme se dát dohromady silnice v blízkosti Rychnova nad Kněžnou a Kvasin, pokročila příprava např. rekonstrukce silnice z Javornice do Slatiny směrem na Pěčín a mohl bych uvést i další příklady. Ono těch rozpracovaných staveb je poměrně hodně, nicméně se jedná o takové ty velké rekonstrukce. Za sebe bych byl rád, kdybychom se soustředili na jednoduché opravy. K tomu potřebujete vědět, zejména na silnicích třetí třídy, jaký je jejich podklad. Z toho důvodu jsme se rozhodli provést v regionu v uplynulém roce více silničních diagnostik. Podle jejich zjištění a podle našich možností se domluvíme, zda budou některé další dílčí opravy pokračovat.“

Jak hodnotíte v současné době situaci na Šerlichu při přejezdu pohraniční česko-polské oblasti?
„Minulá zima mě na Šerlichu překvapila. Sám jsem byl rozezlen tamější situací ohledně parkování. Velmi často se stávalo, že jsme v této lokalitě nemohli zajistit zimní údržbu, protože tam naše pluhy neprojely. Současná kapacita parkoviště na Šerlichu nestačí. V tomto směru oceňuji obec Deštné v Orlických horách, která se před rokem rozhodla přistavět v těchto místech další parkoviště. Podle mě je to jediná šance na zlepšení parkovací kapacity. A také jediná možnost, abychom tu mohli nějakým způsobem zajistit v zimě bezpečnost a plynulost jízdy vozidel. Do té doby bude hodně záležet na práci policie. Již minulý rok jsme se domluvili na spolupráci. Dopravní značení je v tomto úseku platné. Kdyby všichni řidiči respektovali pravidla a značení, které tam je, nedocházelo by k problémovým situacím. Se začátkem zimy budu opět jednat s příslušnými policejními funkcionáři. Chci, aby se na tento prostor zaměřili a pokusili se dát pohyb motoristů do rozumného režimu. Musím bohužel konstatovat, že polští návštěvníci Orlických hor v tuto chvíli nerespektují žádná dopravní nařízení ani doporučení. Policie proto musí v tomto směru postupovat razantněji. Jsem ovšem přesvědčený, že bez dalšího parkoviště a zvýšení kapacity parkování se průjezd zdejší lokalitou nezlepší.“

Jak je to s výstavbou nového parkoviště na Šerlichu jsme se zeptali starostky obce Deštné v Orlických horách Aleny Křížové

„V tuto chvíli hledáme na parkoviště projektanta. V územním plánu je vymezena plocha, kde je možné parkoviště umístit. Vzhledem k tomu, že je podmínkou projektu EIA, bude možné o stavební povolení zažádat nejdříve v roce 2020.“

Čtenářská diskuze