Kraj slaví dvacetiny, ocenil významné osobnosti i z Rychnovska

REGION – Královéhradecký kraj v letošním roce slaví 20. výročí od svého vzniku. Při této příležitosti kraj pořádal oslavu tohoto mimořádného jubilea, které se konala v sobotu 5. září v Hradci Králové. Součástí oslav bylo kromě bohatého hudebního programu také ocenění významných osobností z regionu a nejlepších regionálních potravin.

„Kraj jako vyšší územně samosprávný celek má svoji nezastupitelnou funkci v řízení státu, i když slýcháme hlasy o opaku. Kraj funguje jako důležitý mezistupeň mezi státem a jednotlivými obcemi a má dostatečnou sílu jednat na úrovni ministerstev, ale zároveň dokáže vnímat problémy regionu i jednotlivých občanů a reagovat na ně. Za dvacet let se podařilo dokončit nebo rozpracovat mnoho projektů prospěšných pro všechny naše obyvatele a právem jsme byli zvoleni nejlepším místem pro život dvakrát za sebou,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní medailí hejtmana 19 významných osobností z regionu. Mezi nimi jsou vědečtí pracovníci, sportovci i dlouholetí dárci krve. Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje získal in memoriam i bývalý náčelník horské služby v Krkonoších Adolf Klepš.

Oceněny byly i některé z osobností z Rychnovska.

Je to Jaroslav Antoš – za popularizaci cyklokrosu a úspěšnou reprezentaci republiky, lékařka Jana Michlová – za dlouholetou a obětavou péči o pacienty, Věra Müllerová – za celoživotní obětavou práci pro zdravotnickou záchrannou službu a dva hasiči z Rychnovska – Josef Netík a Vratislav Votroubek.

Josef Netík – za celoživotní obětavou práci v řadách dobrovolných i profesionálních hasičů. Josef Netík je už 62 let členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), prošel řadou funkcí od sboru po ústřední orgány. Byl také příslušníkem Hasičské záchranné služby Královéhradeckého kraje, kde působil jako velitel stanice v Dobrušce. Je to zasloužilý hasič, nositel řádu Sv. Floriána, v současnosti čestný náměstek starosty SHČMS, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů sdružení. Je to aktivní, svědomitý, celým srdcem hasič – je vzorem pro mladé hasiče, které řadu let vedl.

Vratislav Votroubek – za obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů. Vratislav Votroubek stojí již téměř třicet let v čele výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Opočně. Nezištně pomáhá se svou jednotkou při povodních a dalších vypjatých situacích ve městě. Věnuje se i výchově nových členů SDH Opočno, ze kterých se pak stávají platní členové výjezdové jednotky a po boku profesionálních hasičů zasahují při mimořádných událostech.

Oslava 20 let Královéhradeckého kraje navazuje na Den kraje, který krajský úřad tradičně pořádá 8. května na Pivovarském náměstí. V letošním roce ale nebylo možné tuto akci v řádném termínu pořádat kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru.

Královéhradecký kraj vznikl spolu s dalšími třinácti kraji k 1. lednu 2000. První volby do krajského zastupitelstva se uskutečnily 12. listopadu 2000. Ustavující zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje proběhlo 19. prosince 2000.

Čtenářská diskuze
Tags: