Kraj se bude ucházet o miliardy na rozvoj silnic

KRAJ – Královéhradecký kraj se připravuje na vyhlášení dalších výzev v programu IROP určených na zvýšení regionální mobility. Podporována bude především prioritní regionální silniční infrastruktura navazující na síť TEN-T, tedy především silnice II. třídy. Kraj připravuje balíček projektů, který se v závislosti na podmínkách avizovaných výzev bude ucházet o financování z IROP.

cesta_silnice

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Nejbližší výzva by měla být vyhlášena ještě letos v listopadu s alokací cca 2,3 miliardy korun. Další by mohla následovat v příštím roce s alokací cca 4,7 miliardy. Krajské radě jsem ke schválení předložil přípravu projektů a podání žádostí o podporu do obou výzev. Byť nyní nejsou známy konkrétní podmínky plánovaných výzev, věřím, že včasné zahájení přípravy je základem pro budoucí úspěšnost našich projektů,“ sdělil první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Královéhradecký kraj se aktivně účastnil také minulých výzev IROP na rozvoj krajské silniční infrastruktury a doposud získal rozhodnutí o poskytnutí dotace s příslibem dotace přesahující částku dvě miliardy korun.

Čtenářská diskuze