Kraj rozšíří kapacitu domova důchodců

BOROHRÁDEK – Rada Královéhradeckého kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavbu Domků Na Květné. Tři nové objekty, kterými se rozšíří kapacita Domova důchodců Borohrádek, budou stát necelých 70,2 milionu korun bez DPph. Termín pro podání nabídek je do 21. listopadu do 10.00 hodin.

senior ViewImage

Už během hledání zhotovitele začnou v lokalitě pracovat archeologové.

„V sousedství stávajícího domova důchodců v Borohrádku postavíme tři vzájemně propojené objekty s plochou střechou, které budou napojené na kotelnu vedle stojícího domova. Bude třeba také vybudovat přívody inženýrských sítí a součástí stavebních prací bude i přeložka vodoteče. Dokončení stavebních prací předpokládáme na konci roku 2020,“ sdělil radní pro investice Václav Řehoř.

Výstavba tří objektů v Borohrádku bude stát necelých 70,2 milionu korun a bude spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Královéhradecký kraj má již dotaci schválenou.

„Novou přístavbou zvýšíme kapacitu domova důchodců o 24 lůžek. Zabezpečení seniorů je jednou z hlavních priorit sociální oblasti kraje. Královéhradecký kraj má k dispozici přibližně 2500 lůžek v zařízeních pro seniory. Za poslední tři roky jsme tento počet navýšili o několik desítek lůžek,“ doplnil náměstek pro sociální věci Vladimír Derner.

Místo budoucí výstavby je archeologicky významná lokalita, proto bude předběžný archeologický průzkum proveden již v průběhu vyhlášení zakázky, aby případná časová prodleva nezasáhla do harmonogramu stavebních prací.

Čtenářská diskuze