Kraj řeší přestavbu nemocnice v Opočně

OPOČNO/TÝNIŠTĚ N. O. – Další služby sociálního rázu může v dohledné době získat Opočno a Týniště n. O.

SAM_8124

V areálu bývalé nemocnice v Opočně může vzniknout domov pro seniory, informoval Orlický týdeník náměstek hejtmana Vladimír Derner.
Foto: Eva Ženíšková

Jedním z případů ze sociální oblasti, kterými se v posledním období mj. zabývá Královéhradecký kraj, je záměr spolupráce mezi krajem a městy Opočnem a Dobruškou při zajištění pobytových služeb pro seniory v bývalé opočenské nemocnici. Dalším je vybudování chráněného bydlení v Týništi nad Orlicí.

O co se jedná v případě bývalé opočenské nemocnice se Orlický týdeník informoval u náměstka hejtmana s gescí za sociální oblast Vladimíra Dernera.

„V případě některých nevyužitých objektů nacházejících se v areálu bývalé opočenské nemocnice jsme nechali zpracovat studii. Ověřila skutečnost, že je v jednom z nich možné provést za cenu dosti významných úprav adaptaci, po níž by zde mohl být provozován domov pro seniory, případně domov se zvláštním režimem na úrovni standardů odpovídajících dnešní době. V rámci budoucích jednání na toto téma by měly být stanoveny postupy, podle nichž bude kraj jednat.“

Jaká opatření budou v tomto případě nyní následovat?
„Krajští zastupitelé by měli v následujícím období schválit záměr, v němž kraj bude investorem této rekonstrukce. Objekt následně pronajme nebo dá do zápůjčky, to se nyní řeší. Měl by vzniknout zapsaný ústav vytvořený společně městem Dobruška a městem Opočno, který bude v zmíněném území provozovat domov pro seniory. Poté, co kraj přijme usnesení schvalující záměr, budeme mít volné ruce k tomu, abychom mohli zadat projektovou dokumentaci. Některé operace musíme ještě probrat, ale po přijetí usnesení zastupitelstvem bude možné začít projektovat. Velikost objektu umožnuje kapacitu zhruba pětatřiceti lůžek.“

Chráněné bydlení by mělo v budoucnu vzniknout mj. také v Týništi nad Orlicí. Po jeho dokončení bude spadat pod Domov pro klienty se zdravotním omezením v Kvasinách. Kdo by v něm měl najít střechu nad hlavou?
„Chráněné bydlení by mělo patřit klientům z domova v Kvasinách. Stavba je součástí tzv. transformace, kdy budou vybraní lidé žijící nyní ve zmíněném domově a jsou přitom schopní žít v podstatně vhodnějších podmínkách a připravení postarat se sami o sebe, obývat menší domácnosti. Budou více integrováni do společnosti. V podstatě se jedná o rodinný dům se dvěma domácnostmi po třech obyvatelích. Stavba byla zahájena v říjnu loňského roku, předpokládáme, že provoz začne 1. ledna 2020. Vazbu na zdejší geriatrické zařízení by stavba mít neměla. Jedná se o zcela jinou službu a jiné klienty.“

Čtenářská diskuze