Kraj požádá o 800 milionů na výstavbu a rekonstrukci šesti silnic

KRAJ – Šest silnic druhé třídy, které patří k nejvytíženějším krajským komunikacím a navazují na strategickou síť komunikací TEN-T, by mělo být v letech 2020 – 2021 vybudováno a rekonstruováno za výrazné finanční pomoci z evropských fondů. Projekty se budou ucházet o dotace v celkové výši přes 800 milionů korun.

cesta_silnice

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Tyto stavby jsou v zásobníku projektů pro stavební sezonu 2020 a dál. Žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ale musíme předložit během tohoto prosince. Všechny stavby jsou součástí takzvaného Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje, což je jedna z podmínek přijatelnosti,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Poskytovatel dotace hodnotí také dopravně-hospodářský význam komunikace, její stavebně-technický stav a šířkové uspořádání a také intenzitu dopravy, nehodovost a vliv na životní prostředí. O přidělení dotace by mělo být rozhodnuto zhruba v polovině příštího roku.

Do balíčku byly z Rychnovska zařazeny obchvat Opočna v ceně 190 milionů korun a silnice Ledce – Opočno za 50 milionů korun.

Čtenářská diskuze