Kraj pomůže místním obcím v rozvoji vodního hospodářství

KRAJ – Radní kraje schválili poskytnutí finančních prostředků na rozvoj v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod třiceti obcím. V prvním kole kraj rozdělí na rozvoj hospodářské infrastruktury 31 milionů korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelstvo na svém červnovém jednání.

voda_kanalizace

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Tento dotační program se těší velkému zájmu. V prvním kole letošní výzvy jsme posuzovali 84 žádostí, jejichž celkový finanční požadavek přesáhl 121 milionů korun. Komise doporučila rozdělit dotaci ve výši 31 milionů korun mezi jednatřicet obcí. Jde především o obce, které kofinancují projekty podpořené státem a projekční přípravu nových kapacit vodovodů a kanalizací,“ vysvětlil radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Peníze zamíří i na Rychnovsko

Mezi podpořené projekty patří například dostavba kanalizace v Kosicích, kam kraj pošle necelé čtyři miliony korun. Albrechticím nad Orlicí kraj přispěje třemi miliony korun na dobudování kanalizace a dotace ve výši 3,6 milionu korun pomůže výstavbě vodovodu v Nahořanech u Nového Města nad Metují. Také do Všestar na Hradecku poputují tři miliony korun na novou kanalizaci. Obec Lhoty u Potštejna použije dotaci ve výši dvou milionů korun k zbudování nového vodovodního řadu a na stavbu vodojemu.

Obec Janov má dostat 270 tisíc korun na projekt kanalizace a ČOV Janov a 300 tisíc na vodovod. Obec Osečnice může získat 400 tisíc korun na dodávku technologie úpravy vody na snížení koncentrace arsenu v pitné vodě.

Všechny tyto investiční dotace na vodohospodářské projekty jsou hrazeny z krajského dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Čtenářská diskuze
Tags: , ,