Kraj podpoří další majitele lesů

REGION – Kraj finančně podpoří další majitele kůrovcem poškozených lesů. Vyplatí jim přes půl milionu korun, které použijí na těžbu a transport zasaženého dřeva i na výstavbu oplocenek. V programu Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví je ještě k dispozici necelých sedm milionů korun z původní desetimilionové částky.

Zatím poslední schválená podpora se týká žadatelů, kteří se přihlásili od 23. července do 10. září a splnili všechny náležitosti programu. Přes 250 tisíc korun kraj vyplatí soukromým vlastníkům a zhruba stejnou částkou podpoří pětici obcí. V jejich případě ale musí dotaci schválit ještě krajské zastupitelstvo.

„Program je určený pro vlastníky lesních pozemků s výměrou do 50 hektarů. Krajská dotace jim pokryje část výdajů vynaložených na těžbu a přiblížení napadeného kůrovcového dřeva k asanaci nebo na výstavbu oplocenek pro ochranu dřevin vysazených při obnově poničeného lesního porostu,“ řekl radní Karel Klíma, který je odpovědný za oblast životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství.

Dotační program je určen pro celé území Královéhradeckého kraje. Netýká se však lesů státních, v národním parku nebo jeho ochranném pásmu a pro obranu státu. Žádosti o dotaci lze podávat do konce října. Výše dotace je stanovena na 150 korun za metr krychlový vytěženého dřeva, respektive na 70 korun za běžný metr vybudované oplocenky. Minimální výše dotace je 5000 korun na jednu žádost a jeden žadatel může získat maximálně 500 000 korun. Celkem Královéhradecký kraj vyčlenil pro tento dotační program deset milionů korun.

Čtenářská diskuze