Kraj nechá zpracovat projekt rekonstrukce stájí v Kostelci

KOSTELEC N. O. –Žáci Střední zemědělské školy a středního odborného učiliště v Kostelci nad Orlicí by za několik let mohli využívat nové odborné učebny a zázemí v objektu bývalých stájí v areálu školy.

Ten by měl po rekonstrukci v hodnotě okolo 35 milionů korun bez daně opět sloužit potřebám praktické výuky zemědělských oborů.
Rada Královéhradeckého kraje schválila vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Její předpokládaná hodnota činí 1,65 milionu korun bez DPH.

Památková ochrana

„Budova se nachází v areálu praktické výuky zemědělských oborů v Komenského ulici a je součástí památkově chráněné části města Kostelce nad Orlicí. Samotná budova z konce 19. století ale chráněna není. Stávající prostory jsou nevyhovující. Při rekonstrukci preferujeme technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou a budou energeticky úsporná,“ řekl radní Václav Řehoř, který je odpovědný za oblast investic a majetku.

Projektová dokumentace se bude zpracovávat podle již existující architektonické studie.

V podkroví objektu by měly vzniknout čtyři nové praktické učebny a kabinet. V přízemí bude modernizované zázemí pro žáky, a to šatna a umývárny.

Doplní je přístavba venkovní odborné učebny, recyklační skleník pro výuku moderního způsobu ekologického pěstování rostlin a také nový seník. V přízemí zůstanou garáže drobné mechanizace a sklady. Zachován bude navíc také starý sklep a celkový charakter původního objektu z roku 1896.

„Škola rozšiřuje nabídku zemědělských oborů a vzhledem k jejich naplněnosti je nezbytné zajistit kvalitní zázemí pro dobrou praktickou výuku. K této a dalším investicím do školských objektů chceme využít evropské dotace. Na jejich čerpání ale musíme být připraveni, proto jsme se rozhodli zpracovat nové projekty a po vyhlášení dotačních výzev chceme být mezi prvními žadateli,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová.

Vyučují se zde různé agro obory

Střední zemědělská škola a střední odborné učiliště chladírenské a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí nyní nabízí přírodovědné obory zemědělec-farmář a agropodnikání a dále technické obory. V tomto školním roce navštěvuje školu 266 žáků.

Čtenářská diskuze