Kraj chce rozdělit více než 695 milionů sociálním službám

KRAJ – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přidělilo Královéhradeckému kraji dotaci ve výši téměř 826 milionů korun na podporu sociálních služeb. Kraj chce z této částky přerozdělit na letošní rok více jak 695 milionů korun 267 žadatelům. Záměr rady projednají zastupitelé v pondělí 28. ledna.

peníze4

Ilustrační foto.

„Dotace pro žadatele jsou určeny na podporu poskytování sociálních služeb v letošním roce. Tím je myšleno například financování provozních nákladů či mezd. Tento stávající návrh dotací by měl dle našeho předpokladu zajistit 90 % potřeb dofinancování v letošním roce,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

Dodal, že zbylá částka z dotace od ministerstva práce a sociálních věcí, více jak 130 milionů korun, bude vyčerpána dle přesnějších odhadů a výhledů do konce roku 2019.

Dotace nemohla být dle zásad kraje poskytnuta sociálním službám, které nejsou v síti sociálních služeb. Zatím nebyla poskytnuta ani těm službám, u kterých se předpokládá financování z evropských fondů.

Královéhradecký kraj má ze zákona povinnost zajistit sociální služby na svém území a činí tak pomocí svých zařízení i podporou cizích veřejných subjektů. Kraj na svém území zřizuje 24 příspěvkových organizací. Jedná se o instituce, které pečují o seniory s různým stupněm závislosti a tělesně i mentálně hendikepované.

Čtenářská diskuze