Kostelec vyhlásil architektonickou soutěž na rekonstrukci SK Rabštejn

KOSTELEC N. O. – Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení optimálního způsobu celkové stavební obnovy nejdůležitější kulturní budovy ve městě, kterou je Sdružený klub Rabštejn.

Dnešní stav budovy již nenabízí odpovídající podmínky splňující soudobé požadavky kulturních zařízení. Udržení provozuschopnosti a zachování vysokého standardu kulturní nabídky, vyžaduje nemalé úsilí a finanční náklady.

Kvalitní dokumentace

Předpokladem k úspěšné realizaci stavební investice na obnovení budovy je kvalitní projektová dokumentace. Musí splňovat složité technické a provozní podmínky, vyhovět požadovanému investičnímu rámci a v neposlední řadě přinést kvalitní architektonické řešení.

Rozhodnutí o způsobu, jakým bude postupováno k výběru zhotovitele, bylo přistoupeno po podrobných diskuzích v rámci rady i zastupitelstva města. Optimálním řešením, které vyhoví podmínkám zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň umožní vybrat projektanta na základě vypracovaného úvodního návrhu a i nabídnuté ceny projektové dokumentace, je architektonická soutěž organizovaná dle pravidel České komory architektů.

Veřejná architektonická soutěž je otevřena všem architektům z České i Slovenské republiky.

Termín do 31. března 2021

Předsedou poroty byl zvolen akad. arch. David Vávra. Dalšími členy jsou architekti Josef Mádr, David Baďura, Dušan Řezanina a náhradníci architekti Viktor Vlach a Jura Bečička. Členy poroty, která vybere 3 nejlepší návrhy a další 2 návrhy ocení odměnou, jsou také zástupci města Kostelce nad Orlicí – takzvaní závislí členové poroty. Jsou jimi František Kinský, starosta města, dále Vlastimil Šeda, radní a Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn. Organizátorem architektonické soutěže je architekt Oldřich Bittner.

Termín pro podání návrhů je stanoven nejpozději do 31. března 2021. Zasedání poroty k hodnocení návrhů proběhne 15. a 16. dubna a následně budou vyhlášeny výsledky. Všechny odevzdané návrhy budou k vidění na výstavě, která bude uspořádána na přelomu jara a léta příštího roku.

Čtenářská diskuze