Kostelec n. O. představil dům pro všechny obyvatele

KOSTELEC N. O. – Město nad Orlicí otevřelo minulou středu nové Komunitní centrum.

IMG_8175

Pásku slavnostně přestřihl starosta Kostelce n. O. František Kinský.
Foto: Michal Sedláček

Přestřižením pásky se oficiálně otevřelo nové Komunitní centrum města Kostelec nad Orlicí. Skončila tak roční práce na rekonstrukci budovy v ulici Na Příkopech, která tak od 15. května slouží pro celou řadu organizací působících na Kostelecku. Svým otevřeným charakterem navíc místo přispívá ke zlepšení soudržnosti společnosti.

„Naším cílem bylo zlepšit občanům Kostelce nad Orlicí zázemí pro poskytování sociálních služeb a výsledkem je naše nové Komunitní centrum, které dnes slavnostně otevíráme. Jedná se o dům otevřený všem skupinám obyvatel města,“ řekl před slavnostním přestřižením pásky starosta města nad Orlicí František Kinský.

Dříve v budově sídlila mateřská škola, aby byl objekt následně využíván různými spolky, které se nyní do budovy vrací. Samotná rekonstrukce byla možná díky dotaci z Evropské unie, což připomněl na místě také přítomný náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner, který je odpovědný za sociální oblast.

„Největší přínos rekonstrukce budovy vidím v rozmanitosti využití objektu a v možnosti využívat ho napříč všemi generacemi. Vznikl nám tu veřejný prostor, který bude umožňovat občanům města a jednotlivým spolkům scházet se v příjemném prostředí, pořádat nejrůznější společenské akce, diskuze, přednášky či dětské oslavy,“ prozradil Radek Zima, vedoucí Odboru správy majetku města.

Součástí akce konané ve středu 15. května byla také prezentace Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí, Centra denních služeb Domovinka a celé řady dalších navazujících služeb města a blízkého okolí.
Návštěvníci opravených prostor viděli také ukázky činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže z Rychnova nad Kněžnou nebo vyslechl celou řadu přednášek a seminářů.

Rekonstrukce domu, který budou jistě hojně využívat i studenti kosteleckých středních a základních škol stála 26 717 315 Kč vč. DPH a byla spolufinancována ze zdrojů EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002411). Celková výše dotace byla necelých 18 mil Kč.

logo

Čtenářská diskuze