Koronavirus v Polsku, údaje k 8. lednu

POLSKO – V Polsku v současné době nedochází k významným změnám v opatřeních a omezeních. Celé Polsko je minimálně do 17. ledna 2021 v národní karanténě.

V Polsku bylo zahájeno očkování. Od 25. prosince je očkována takzvaná nultá skupina, jedná se o lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty a veškerý zdravotnický personál. Od 25. ledna bude očkována skupina obyvatel číslo jedna, což jsou lidé nad 60 let, pracovníci v domovech seniorů a uniformovaní pracovníci (pracownicy służb mundurowych), jedná se všechny služby, kde je nošen stejnokroj.  Od 15. ledna se mohou registrovat všichni, kdo mají o očkování zájem. Registrace bude možná pomocí internetu, na telefonní lince 989, případně u obvodních lékařů. Podle zájmu o očkování budou distribuovány a objednávány vakcíny. Očkování je dobrovolné. Zájemci budou následně rozděleni do skupin a postupně zváni k vakcinaci.

Polsko se v současné době, podobně jako v ostatních členských zemích EU, potýká s nedostatkem vakcín. Každé očkovací místo, které se přihlásilo do programu očkování, je povinno vyslat své pracovníky na příslušné školení, které realizuje Národní Fond Zdraví ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Polská vláda zavedla národní karanténu

Popsaná opatření jsou závazná od 28. prosince do 17. ledna. Do 17. ledna jsou zavřeny všechny školy.

Hotely budou otevřeny pouze pro ozbrojené složky, mediky a pacienty specializovaných nemocnic. Otevřeny budou ubytovny pro zaměstnance.

Budou uzavřeny lyžařské svahy.

Budou uzavřeny obchodní galerie a nákupní centra s výjimkou prodejen s potravinami. Dále budou otevřeny drogerie, lékárny, knihkupectví, trafiky, velkoprodejny s nábytkem.

Policejní hodina během silvestrovské noci, neboli zákaz pohybu osob na veřejnosti byl omezen dne 31. 12. 2020 od 19.00 do 01. 01. 2021 do 06.00 hodin.

Všechny osoby, přijíždějící do Polska hromadnou dopravou, musí být 10 dní v karanténě.

Sportovní infrastruktura bude přístupná pouze profesionálním sportovcům.

Nadále zůstává v platnosti:

Osoby mladší 16 – ti let od pondělí do pátku v době od 08 -18 hodin se mohou na veřejnosti pohybovat pouze s dospělou osobou. Shromáždit se může maximálně 5 osob.

Zákaz organizování svateb, svatého přijímání, pohřebních hostin.

Uzavřeny jsou posilovny, fitcentra a aqvaparky.

Uzavřeny jsou restaurace a bary, jídlo může být vydáváno pouze s sebou.

Jesle a školky fungují beze změn. V obchodech a kostelech může být maximálně jedna osoba na 15 m2 plochy.

V obchodech od pondělí do pátku je doba od 10 – 12 hodin vyhrazena pouze pro osoby nad 65 let.

Všechna dříve ohlášená omezení zůstávají v platnosti a jejich platnost se prodlužuje.

Roušky jsou povinné v celém Polsku! Stále je nutné při pohybu ve veřejném prostoru dodržovat vzdálenost minimálně 1,5 m mezi chodci, pokud nejsou rodinou.

Polská vláda vyzývá obyvatele, aby se co nejvíce zdržovali doma. Do zaměstnání, nezbytné nákupy a co nejrychleji domů. Rovněž nedoporučuje cesty do zahraničí.

Podle informací Pohraniční stráže jsou při vjezdu do Polska určitá omezení, která se však netýkají obyvatel států EU a Švýcarska.

Čtenářská diskuze