Koncerty z cyklu Advent mezi horami na rok dozněly

NERATOV – Za necelý měsíc jejich pořádání navštívil programy na obou stranách hranice úctyhodný počet posluchačů. Jejich přítomnost ukázala, že pořádání koncertů má ve zdejší oblasti své opodstatnění. Poslední vystoupení tohoto cyklu se konalo dva dny před Štědrým dnem v Neratově.

SAM_8097

Farář Josef Suchár zapaluje svíci na adventním věnci.
Foto: Eva Ženíšková

Čtvrtý adventní koncert z cyklu Advent mezi horami se uskutečnil v sobotu 22. prosince ve zcela zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Posluchači vyslechli židovské tematicky laděné skladby v provedení smíšeného pěveckého sboru Avonotaj ze Šumperka. Čtvrtou svíci na pověstném adventním věnci tu zapálil neratovský farář Josef Suchár. V závěru programu umocnily atmosféru koncertu nedávno instalované zvony, jejichž zvuk plnil loď kostela po neuvěřitelných více než sedmdesáti letech po bezmála deset minut.

Faráře Josefa Suchára jsme se zeptali na několik otázek.

Má podle vás tento cyklus koncertů smysl?
„Koncerty z cyklu Advent mezi horami jsou pro nás jednak příležitostí k setkání, prožití hezkých společných chvil obohacených o hudbu adventní i vánoční a také možností naplnit duchovní přípravy na Vánoce.“

Co vám osobně udělalo v uplynulém roce 2018 největší radost?
„Každý den přináší své radosti i své bolesti. Já nechci ani nemohu soudit, co je více či méně. V tuto chvíli je má radost nad maličkostmi stejně intenzivní jako velká sláva. Ale přece jen chci letos vyjádřit velkou vděčnost všem, kteří mi pomohli získat krásné elektroautíčko k mým narozeninám“ (Josef Suchár oslavil v měsíci říjnu 2018 své šedesáté narozeniny, pozn. redakce).

Také lidé, kteří žijí ve zdejším pohraničí, se chystají na koledu Tří králů a s ní spojený program. Kdy se budou v Neratově a jeho blízkém okolí koncert a sbírka konat?
„Na Tříkrálovém koncertě tradičně zahraje a zazpívá v kostele Nanebevzetí Panny Marie pěvecký sbor z Litomyšle v sobotu 5. ledna od 14 hod. V tento den se tu také koná Tříkrálová sbírka.“

Čtenářská diskuze