Komora podpořila stanovisko ředitelů středních škol

REGION – Představenstvo Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje se koncem dubna zabývalo ožehavým tématem, jakým je novela Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

teacher-1280966_1920

Ilustrační foto: Pixabay.com

Novela bude mít zásadní dopad především na střední školy, které mají kromě teoretické výuky také část praktickou. Novela totiž ruší pozici zástupce ředitele pro praktické vyučování, která je pro odbornou školu nezbytná.

„Jako subjekt zastupující podnikatelskou veřejnost s touto novelou nesouhlasíme, a proto jsme vyjádřili oficiální podporu stanovisku ředitelů středních odborných škol k návrhu novely uvedeného nařízení,“ uvedl předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Jakubský.

Představenstvo krajské komory informoval Josef Matyáš, jeden z ředitelů škol, kteří připojili svůj podpis k danému stanovisku:

„Schválení novely povede k paralyzování zejména praktické výuky, odchodu schopných zástupců z funkcí a v neposlední řadě i k rezignaci ředitelů škol. To vše v době, kdy je naopak potřeba podporovat odborné školství a spolupráci škol a firem.“

Představenstvo Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje prý sice chápe nutnost novelizace daného nařízení vlády ve smyslu změn financování regionálního školství a také tento krok respektuje.

„Navrhovaná opatření však v žádném případě nesmí ohrozit chod odborných škol a zajištění požadované kvality výchovně vzdělávacího procesu,“ dodal za představenstvo Radek Jakubský s tím, že se představenstvo obává dopadu této novely na zaměstnanost.

Čtenářská diskuze