Knihovna v Mokrém slavila sto třicet let od založení

MOKRÉ – Oslavy výročí mokerské knihovny byly spjaty s udělením čestného občanství in memoriam místnímu řídícímu učiteli.

Úctyhodných sto třicet let od svého založení si letos připomíná obecní Knihovna U Mokřinky v Mokrém na Rychnovsku. Založil ji tu 15. července 1889 místní řídící učitel a správce školy Emil Musil-Daňkovský. Nejen díky uvedenému významnému výročí, ale také jeho osobnosti, mu bylo obecním zastupitelstvem uděleno po mnoha letech na den přesně Čestné občanství, in memoriam.

Je neobvyklé a svědčí to o pospolitosti obce, že se v současnosti najdou nadšenci, kteří jsou schopni pro danou věc vyvinout potřebnou dávku úsilí a strhnout okolí k činnosti, která ve výsledku přinese ovoce. A tak Mokré v podhůří Orlických hor, vesničku mezi lány polí s výhledem na region Rychnovska, Trutnovska a železniční lokálkou, znají sečtělí lidé široko daleko po regionu, ale např. také v Praze nebo za hranicemi naší republiky.

Emil Musil-Daňkovský

Kdo byla osobnost Emila Musila-Daňkovského? Podle vyjádření zdejší knihovnice a kronikářky Dagmar Honsnejmanové, která se o kulturní dění v obci po léta zajímá, to byl nadaný pedagog, spisovatel, básník a prozaista. V posledních letech je také patronem knihovny. Ve své práci se mj. věnoval pěstitelství, sadařství, chovatelství, myslivosti, překládal z němčiny (Karla Maye), z francouzštiny (např. Nový Robinson), ale také z angličtiny. Jeho literární činnost je obsáhlá – přibližně do sto padesáti časopisů přispěl nejméně několika sty úvahami, pojednáními, básněmi a povídkami. Počet jeho knižních původních, přeložených a redigovaných spisů je úctyhodný.

Při příležitosti udělení čestného občanství se Orlický týdeník Dagmar Honsmejmanové zeptal na několik otázek.

Co se vám v poslední době v rámci působení knihovny v obci podařilo?
„Knihovnu jsme letos rozšířili o prostory malého skladu. Samotné knihovní prostory určené čtenářům nejsou sice velké, ale příchozí se může potěšit nynější čarodějnickou výstavou v naší MiniGalerii Na Síti a dvěma prezentacemi, z nichž jednou jsou stylové kávové červené hrnečky a tou nejnovější je prezentace s názvem Život a dílo Emila Musila-Daňkovského. Jedná se o kopie fotografií, dokumentů, ale také o originály jeho děl i překladů a školní mokerské kroniky založené v roce 1883. Zájemci se mohou seznámit s životem této osobnosti v Průvodci výstavy. Obec vydala při této příležitosti pamětní pohlednice, razítko a kapesní kalendáříky na rok 2020. K vidění tu bude do konce letošního roku. Co se týče dalších aktivit, o prázdninách pořádáme tradiční keramický kurz a šestnáctý ročník prázdninového malování. Dále budeme společně s astrofotografem Petrem Horálkem, pardubickou hvězdárnou, hvězdárnou Žebrák a zástupci České astronomické společnosti zahajovat, nyní v době letních prázdnin, již 6. ročník vesmírné fotografické soutěže, tentokrát na téma Nebeské kouzlení. Akcí do konce letošního roku je řada. Více se o nich mohou zájemci dočíst na webu knihovna.obecmokre.cz.“

Jaké to je starat se o obecní knihovnu, kde berete potřebnou sílu a prostředky na její provoz?
„Nejprve musím říct, že knihovna v Mokrém není profesionální knihovna. Financování tedy zajišťuje obec z vlastního rozpočtu. Pokud to však jde, a máme štěstí, využíváme např. dotací z programů Královéhradeckého kraje nebo Ministerstva kultury ČR. Velké poděkování potom patří partnerům knihovny. Mj. přispívají věcnými dary v podobě knih, cen do soutěží, dárky pro čtenáře nebo finančně. Knihovnu podporují samozřejmě také místní obyvatelé, což nás velmi těší.“

Čtenářská diskuze