Jsou v pořádku? Stav mostů se kontroluje i na Rychnovsku

REGION – Zajímalo nás, jaký je stav mostů na Rychnovsku a v Orlických horách, a také, jak je to s jejich údržbou.

SAM_8122

„V celém kraji evidujeme 110 mostů, které chceme zrekonstruovat,“ říká náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček.
Foto: Eva Ženíšková

K výraznému navýšení počtu hlavních mostních prohlídek objektů, které jsou ve správě Královéhradeckého kraje, došlo v uplynulém roce. Celkem jich bylo 248 oproti 195 v roce předchozím. Na jejich základě byla vytipována desítka mostů, u nichž bude letos provedena podrobná diagnostika s cílem určit termín a způsob opravy. V nejbližší době bude provedena diagnostika u dalších padesáti objektů. Královéhradecký kraj také navyšuje prostředky na jejich údržbu. Letos na ni půjde 25 milionů korun, vloni to bylo o 10 milionů korun méně. Kraj vlastní 872 mostů (304 na silnicích II. třídy, 568 III. třídy). V havarijním stavu, označeném v klasifikaci jako stupeň VII, je v současnosti pouze jediný most. Nachází se na silnici číslo III/2868 na Jičínsku. Rekonstrukcí by měl projít do dvou let, pokud nenastanou komplikace související se stavebním řízením.

Jak je to s údržbou mostů prováděnou v rámci kontrol, jsme se zeptali prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka zodpovědného za oblast dopravy a silničního hospodářství.
„V celém kraji evidujeme v současnosti 110 mostů, které chceme zrekonstruovat. Dalších 80 jich je vytipováno pro neinvestiční opravy, jako jsou výměny mostních a dilatačních závěrů nebo opravy odvodňovacího systému, říms a zádržného systému. Budeme usilovat o to, aby se počty oprav meziročně navyšovaly, a aby tak došlo k výraznému zlepšení jejich technického stavu. Ve velmi špatném stavu je v kraji 30 mostů. Patří k nim mj. most číslo 299-002 v Třebechovicích pod Orebem, most číslo 305-003 v Týništi nad Orlicí nebo tři mosty na silnici II/310 v Deštném v Orlických horách.“

Jaký má názor na údržbu mostů v česko-polském pohraničí hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán?
„Řada mostů v Orlických horách byla opravena díky česko-polským grantovým projektům a fondům, které z nich vzešly. V současnosti probíhá také aktuální rekonstrukce silnice vedoucí od Rokytnice v Orlických horách přes Říčky v Orlických horách do Orlického Záhoří. V tomto úseku se nachází několik mostů. Vytvořili jsme databázi mostů a průběžně kontrolujeme jejich stav nejen ve frekventovaných horských střediscích, jako jsou např. zmíněné Říčky nebo Deštné v Orlických horách. Zároveň, a o tom se příliš nemluví, spravujeme komunikace v Orlických horách vedoucí směrem k polským hranicím. Jsou využívané nejen turisty, ale zároveň zaměstnanci, kteří pracují v Kvasinách a denně dojíždějí z Polska do automobilky a k subdodavatelům. V souvislosti s tím jsme přispěli např. na zhotovení veřejného osvětlení v obci Hláska, která je jednou z těch, jíž denně projíždějí desítky automobilů směřujících do zmíněných Kvasin. Samozřejmě že opravy mostů nejen v podhůří Orlických hor, ale i na hřebenech souvisejí s turistikou. Jedná se o významný segment v rámci zaměstnanosti, který stále roste. Česká republika je vnímána nejen jako místo krás, přírodních zajímavostí a kultury, ale také jako země velmi užitečná a bezpečná. Zahraniční turisté, nejen ti polští, to oceňují.“

Čtenářská diskuze
Tags: ,