ježkovy voči: Okolo Metuje

Ten dnešní sloupek nebude nabídkou na vycházku podél řeky, která obtáčí malebné Nové Město nad Metují, které při pohledu z protilehlého kopce Žďár připomíná pohádkovou kulisu, ne nepodobnou krajinám ve vánočních betlémech. To dnešní téma je mnohem prozaičtější. Jmenuje se Domov seniorů Metuje.

Hedgehog

Foto: Jiří Plíštil

Býval to nejlepší hotel nejen v Novém Městě, ale i v širokém okolí. Třípatrová budova z roku 1949, po přestavbě někde v šedesátých letech měla nejen skvělou restauraci, dobré hotelové pokoje, ale i letní pavilon ve dvoře. Dobrá kuchyně a pozorná obsluha přitahovala návštěvníky. Se ženou jsme tam zažili několik skvělých Silvestrů. Po roce 1989 došlo k privatizaci zařízení. To ještě fungovalo pár roků jako hotel, později přešlo do rukou pražské firmy EG REAL a.s., která je vlastníkem, dle katastru, dodnes. Od roku 2010 zde začalo v nájmu fungovat soukromé zařízení specializované na služby seniorům, kteří se již sami o sebe nedokáží postarat. Takových zařízení je v republice 538, nepočítám-li zařízení se zvláštním režimem, kterých je dalších 366. Přesto jejich kapacita zdaleka nedostačuje, čekací doba na umístění seniora v takovém zařízení je i několik let. Jak je vidět, tady stát svou roli v péči o staré, mnohdy nemohoucí občany, nezvládá.

Tohle novoměstské zařízení mělo a má ovšem jednu vadu. Fungovalo celých devět let bez registrace podle zákona o sociálních službách. Za tento fakt obdrželo v roce 2015 pokutu 250 tisíc korun, kterou nakonec potvrdil i soud. Tuto pokutu dodnes domov splácí, při čemž je jasné, že takováto částka může být pro zařízení i likvidační. K tomu, aby v objektu mohlo být provozováno zařízení domova seniorů, je nutná také změna užívání stavby, který je asi stále veden jako hotel. V roce 2011 novoměstská radnice tento požadavek zamítla, názor změnila až v roce 2015.

Po celou dobu fungování majitelka oficiálně poskytovala seniorům pouze ubytování a stravu, sociální služby zajišťovali asistenti, kteří si uzavírali s konkrétními klienty smlouvy. To však úřady i ministerstvo považují za obcházení zákona. V současnosti hrozí kraj další pokutou. Postup odůvodňuje tím, že majitelka nedodala některé potřebné doklady, např. potvrzení o bezdlužnosti. (Že by si snad úřad obstaral takové potvrzení sám, to jistě nepřichází v úvahu, že? Co jsme se už naposlouchali slov o tom, jak si podáme žádost a úřad za nás vše vyřídí!) Kraj vrší i další argumenty, proč nelze zařízení povolit, odvolává se při tom na kontrolu v roce 2015. Tehdy tam však závažné prohřešky neshledal. Kontroloři našli čisté pokoje, polohovací postele, bezbariérová sociální zařízení, kuchyni s dietními jídly. Proto také zařízení dostalo pokutu jen 250 tisíc, místo možného milionu!!! Je tedy novoměstský Domov seniorů opravdu tak špatný?

„Jsem tu pět let a zvykl jsem si. Je tu doktor, zdravotní sestry, takže když mám zdravotní problémy, pomůžou mi okamžitě“, pochvaluje si třiapadesátiletý invalida J.D. z Trutnova. Invalidní důchodkyně z Velké Jesenice, která již tři roky má zažádáno o místo v domově v České Skalici, hovoří o tom, že na tohle místo, poskytovanou péči, čistotu a jídlo bude vzpomínat. Stejně hovoří i další klienti s obavou, jaký bude jejich osud po 31. březnu. K tomuto datu se totiž provozovatelka rozhodla toto zařízení uzavřít. Důvod je prostý: „Já jsem vždycky chtěla jen dobře dělat svou práci, ale úřednící mi podsouvali něco jiného. Je to soukromé rodinné zařízení, fungujeme bez příspěvků, půjček a dotací (sic!). Budovali jsme domov od roku 2010, ale pohár trpělivosti už přetekl“, říká majitelka, paní Marcela Hrubá. Mimochodem profesí zdravotní sestra a sociální pracovnice. Desítky penzistů se tak ocitnou prakticky na dlažbě.

Přesto ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá, aby kraj byl v přístupu k tomuto zařízení benevolentnější. Nenaplňuje literu zákona! Ono totiž z Prahy se těžko dohlédne na potřeby starých a nemohoucích lidí v Novém Městě nad Metují, že paní ministryně Maláčová? Hlavně že v televizi stále slyšíme, jak jste tohle a tohle zařídila, jak je skvělá vaše sociální demokracie. Kraj alibisticky oznámil, že bude přesun seniorů koordinovat (to jsem zvědavý kam, když místa nejsou). A město říká, že „není v jeho zájmu převzít odpovědnost za desítky seniorů z různých obcí napříč republikou“. A Pontský Pilát si myje ruce!

Nechci na tomhle „hřišti pískat rozhodčího“. Svůj podíl viny mají, jak je vidět, obě strany sporu. Jedno je však jasné. Úřední šiml dokázal provozovatelce zařízení znechutit život natolik, že se rozhodla se svým podnikáním skončit. Kdyby zde byly desítky volných míst v jiných domovech, neřeknu ani slovo. Ale zlikvidovat zařízení, které supluje neschopnost státu starat se o své přestárlé občany a řeší za něj jejich tíživou situaci, to se mi zdá hodně velký luxus.

Ale tak už to v téhle zemi chodí.

Zdroj: MFDNES 16.1.2020 krajská příloha

Čtenářská diskuze