Jednadvacet obviněných za intriky v insolvenčních řízeních

KRAJ – Obsáhlou kapitolu v těchto dnech uzavřel návrhem na podání obžaloby na 21 osob k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze speciální vyšetřovací tým ALFA z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který po více než čtyřech letech ukončil komplikovaný případ údajných zmanipulovaných insolvenčních řízení. Svým rozsahem se jedná o největší kauzu, kterou se zdejší kriminalisté v novodobé historii zabývali, neboť samotný spis včetně příloh čítá více než čtyřicet tisíc stran.

trestní spis ALFA ViewImage

„V dubnu roku 2016 jsme z rozhodnutí státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze obdrželi spis z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Policie ČR, který v té době obsahoval obvinění dvanácti fyzických osob ze zmanipulování a zinscenování insolvenčních řízení,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Speciální skupina kriminalistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se začala případem, který sahá do období let 2012 až 2015, zevrubně zabývat. Provedli přitom celou řadu úkonů, které pomohly s objasněním skutečností vztahujících se k danému trestnímu spisu.

„Vzhledem k tomu, že trestná činnost související s tímto případem přesáhla hranice České republiky, ocenili jsme významnou a přínosnou součinnost od jednotlivých států, zejména Slovenska, Kypru, Velké Británie nebo Kanady.

V rámci vyšetřování jsme rozšířili obvinění z původních dvanácti fyzických osob na celkem 16 fyzických osob a 5 právnických. Podle našich zjištění měla být činnost organizované skupiny zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Skupina obviněných se podle našich závěrů měla cílit na zinscenování insolvenčního řízení za účelem neoprávněného nátlaku a dosažení neoprávněného zisku. Dále měla manipulovat insolvenční řízení s důrazem na vyvádění zbylého majetku ze společností nacházejících se v úpadku a ovládaných jednou z obviněných osob. Následně měla skupina osob u těchto společností v úpadku manipulovat a ovládnout insolvenční řízení, a to včetně dosazení spřízněného insolvenčního správce, který byl pasivní a nenapadal provedené vyvedení majetku z majetkové podstaty úpadců,“ sdělila Magdaléna Vlčková.

Největší kauza zdejších kriminalistů v novodobé historii

Trestnou činností měla vzniknout škoda přesahující 161 milionů korun. V rámci prováděných úkonů byl zajištěn majetek, zejména nemovitosti, majetková práva k akciím či peněžní prostředky na účtech obviněných.

„V uplynulých dnech jsme Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, předali trestní spis spolu s návrhem na podání obžaloby na 21 osob, které se měly dopustit celkem 13 trestných činů. Hlavní aktéři, kteří jsou obviněni pro nejzávažnější zločiny, mohou čelit v případě uznání viny vysokým trestům, a to v rozmezí od 10,5 do 16 let. Právnickým osobám může v případě prokázání viny hrozit zejména peněžitý trest,“ dodala

Magdaléna Vlčková.

Čtenářská diskuze
Tags: ,