Jedna z nejhezčích škol v republice byla otevřena v Dobřanech

DOBŘANY – Přestavba Základní a mateřské školy v Dobřanech v srdci Orlických hor dospěla do finále. Ve středu 18. září za přítomnosti pedagogického sboru, dětí, rodičů a přátel školy byla slavnostně otevřena. Finančním darem půl milionu korun přispěla i Nadace ČEZ v rámci grantového programu Podpora regionů.

ZŠ Dobřany

Foto: ZŠ Dobřany

„Velice si vážím podpory, které se nám dostalo. Velký dík patří i Nadaci ČEZ, která přispěla nemalou částkou půl milionu korun. Naše škola je spádovou školou pro okolní obce a jsme moc rádi, že můžeme dětem nabídnout kvalitní výuku v moderních a krásných učebnách,“ řekl ředitel školy Jan Grulich.

Zbrusu nová fasáda, sedm moderně vybavených učeben, prostorná jídelna, velká aula i nové šatny již slouží 180 žákům Základní a mateřské školy Trivium v Dobřanech.
Nástavbou vyřešilo vedení školy její nedostatečnou kapacitu, energetickou náročnost, bezbariérovost a nevyhovující prostory školní jídelny. Jelikož částka na přestavbu převyšovala schválený rozpočet školy, zapojilo se do finanční podpory přestavby a dostavby několik soukromých subjektů a neziskových organizací. Částkou 500 tisíc korun na stavební úpravy přispěla grantem Podpora regionů i Nadace ČEZ.

„Škola Trivium v Orlických horách nabízí kvalitní a moderní vzdělání v příhraniční oblasti Orlických hor, a to nejen pro děti, ale i dospělé, kteří sem docházejí na jazykové kurzy. Nebyl proto důvod záměr přestavby a modernizace nepodpořit. Přeji všem dětem i učitelům, aby do své staronové, moderní školy chodili rádi,“ dodala ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Čtenářská diskuze