Javornici navštívila Armáda ČR

JAVORNICE – Profesionální vojáci předvedli své dovednosti na základní škole v Javornici.

IMG_7232

Součástí akce v Javornici byla i ukázka protichemické ochrany.
Foto: Michal Sedláček

Na ruku vojáka se dostal sulfidický yperit. Co má nyní dělat? Musí použít individuální protichemický balíček, ze kterého vezme tampon a setře kapku otravné látky, kterou nesmí rozmazat. Potom nanese na postiženou část ruky odmořovadlo a opět použije tampon. Počítá do dvaceti a pokud vše udělal dle předpisů, tak z jeho ruky zmizel olejový film. Nyní vyhledá vodu a pomocí mýdla si pořádně umyje ruce.

Takto probíhala ukázka vojenských odborníků na protichemickou ochranu na základní škole v Javornici. Vojáci sem přijeli v rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS).

„Hlavním posláním je seznámit děti i veřejnost s povinnostmi, které nám jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu. Děti získají základní informace o principech obrany státu, o úloze ozbrojených sil ČR při řešení krizových situací, o výhodách členství v mezinárodních organizacích. Projekt běží od školního roku 2013/2014. Za tu dobu jsme navštívili necelých 200 škol ve všech regionech České republiky. Každý rok se v každém kraji snažíme navštívit minimálně dvě školy,“ prozradil Orlickému týdeníku projektový manažer POKOSu Petr Toman.

Samotný program je zaměřen na druhý stupeň základních škol a na školy střední. Studenti získají od profesionálů informace o bezpečnostním systému České republiky, krizových stavech, fungování armády a prakticky si vyzkouší, jak poskytovat první pomoc, což se jim v krizových situacích může velmi hodit.

Pouze Javornice a Vamberk

Jediné dvě školy v Královéhradeckém kraji, které program v tomto roce navštíví, jsou základní školy v Javornici a ve Vamberku. V prvně jmenované obci byli minulé úterý také zástupci Agentury vojenského zdravotnictví. Jedná se o komplexní a různorodou jednotku zabezpečující veškerou zdravotnickou a veterinární péči pro celou Armádu České republiky s výjimkou vojenských nemocnic, které jsou přímo podřízené ministrovi.

„Úkolem agentury je všechno od nákupu zdravotnického materiálu přes každodenní péči o vojáky, veterinární péči o vojenská zvířata až po péči o kvalitu potravin a vody. Součástí Agentury je také odbor letecké medicíny, který zabezpečuje leteckou záchrannou službu v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. Fungují tedy i ve prospěch civilního obyvatelstva. Součástí Agentury je i unikátní nemocnice – Centrum biologické ochrany v Těchoníně zde v Orlických horách, která je významná i v rámci celého NATO,“ řekla kpt. Lada Fergálová.

Do Javornice Agentura přivezla také kynology z Chotyně, kteří žákům představili dva psy. Jeden pes je vycvičený na vyhledávání zbraní a munice a druhý na lokalizaci psychotropních látek. Armáda navíc ještě využívá psy hlídkové.

Vedle kynologů se představili také zástupci protichemické jednotky, jejichž ukázka byla popsána v úvodu tohoto textu.

Branná výchova 21. století

„Žáci díky nám vidí úplně jinou chemii, než kterou znají ze školních lavic. Mohou si sáhnout na ochrannou masku nebo protichemický oblek. Vojáci jim také ukážou a vysvětlí chemické bojové látky apod.,“ dodal Petr Toman.

Celý program POKOS je v podstatě takovou brannou výchovu jedenadvacátého století. Snaží se moderně vysvětlit otázku bezpečnosti ČR a výrazně pomáhá při vzdělávání žáků a studentů.

„V rámci vzdělávacího programu připravujeme děti na zvládání krizových situací, přičemž tato výuka je rozdělena do celé řady předmětů. Když jsme se dozvěděli o možnosti využít profesionály, tak jsme neváhali,“ vysvětlila ředitelka javornické základní školy Miroslava Reinberg Dvořáková, proč se do programu POKOS její škola přihlásila.

Vedle získání nezbytných znalostí může program POKOS také některé děti nasměrovat k jejich budoucí profesní dráze.

Čtenářská diskuze