Jak zajistit pomoc v nouzi

ORLICKÉ HORY – Při různých túrách v přírodě se může komukoliv přihodit buď úraz, nebo nějaký problém, kdy je třeba zajistit co nejdříve odbornou pomoc.

tab_HS_plech

Horská služba ČR.
Foto: Archiv autora

V Orlických horách je v těchto nenadálých a akutních případech možné volat Horskou službu na čísle +420 12 10. Předčíslí je vhodné použít, protože v hřebenových partiích Orlických hor ne vždy funguje signál českých operátorů. Takto se dovoláte i přes operátora polského. Tabulky s tímto číslem jsou umístěny převážně na turistických směrovnících KČT.

Jiné tabulky, které jsou rozmístěny porůznu na směrovnících, stromech apod., slouží pro pomoc ne jen v Orlických horách, ale v různých místech rychnovského okresu. Na nich se nachází unikátní číslo bodu k upřesnění polohy, kde se nalézáte v případě, že jste mimo obydlené oblasti. Jsou to tzv. body záchrany, kterých je zatím v okrese 16. Pokud nahlásíte číslo tohoto bodu, záchranáři přesně vědí, kde se nacházíte a nemusejí vás pracně vyhledávat. Zde je možno volat na číslo 112 (případně 150, 155, 158).

Tyto body záchrany si můžete najít na internetu na Mapy.cz při nastavení turistické mapy a zvětšení dané oblasti. Označeny jsou červeným křížkem a při zobrazení bodu zde naleznete i číslo, které je na tabulce.

Přeji vám všem, abyste pokud možno nepotřebovali tuto pomoc, ale pokud se dostanete do problémů, je dobré o těchto věcech vědět.

V každém případě doufám, že se již nenajdou lidé, kteří tyto tabulky poškozují, ba dokonce kradou. Tabulky mají sloužit veřejnosti a mohou nepřímo i zachránit život. Proto je chraňte.

Ladislav Hradecký

Čtenářská diskuze