jak to vidím já: Žumpa

Tenhle sloupek není o politice, i když by se tak podle nadpisu dalo soudit. Ona totiž naše politická scéna i její někteří aktéři jsou mnohdy takto charakterizováni. No, když to někdo takhle vidí…

jak to vidím já

Tenhle sloupek je o zařízení, kterému se lidově říká také miskrovna nebo senkrovna, podle toho, jak je právě krajový název. Prostě o jímce, kde se shromažďují odpadní vody, aby následně byly vyčerpány a odvezeny. Někam…

Dříve na pole (močůvka byla vítaným hnojením), dnes většinou do ČOV.

To bylo. Od 1. ledna 2019 platí novela vodního zákona, podle níž budou muset majitelé domů prokázat, kolik toho fekální vůz odvezl z té jejich žumpy. Když vyvezený objem nebude odpovídat spotřebě vody v domácnosti, tak samozřejmě pokuta. Až do výše sto tisíc korun. To máme kliku, také by to mohlo být sto milionů, že.

V naší zemi jsou desítky, možná stovky obcí, které nemají veřejnou kanalizaci. Jedná se většinou o malé obce, jejichž rozpočet kolem dvou tří milionů jim vybudování takové finančně nákladné stavby v řádu desítek milionů nedovoluje. Při finanční spoluúčasti na akci ve výši kolem dvaceti procet to je prostě nemožné. Tuhle situaci bohužel nikdo neřeší. Ale uplést bič na občana ve formě zákona, na to jsme v Česku, pane, pašáci.

Letošní sucho nám ukázalo, jak jsme na tom s vodními zdroji. Bídně! Deficit zásob podzemních vod začíná být znepokojující. A tak se vymýšlejí různé akce typu Dešťovka na zužitkování dešťových či přečištěných odpadních vod, třeba i na zálivku. A do toho přijde tahle slavná novela s tím, že bez předchozího povolení vodoprávního úřadu by se např. voda z mytí podlahy nebo přečistěná domácí čistírnou neměla používat ani na kropení vlastní zahrady. Prý, že by snad mohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Tu máš čerte kropáč!

Moje babička říkávala: Blázni byli, kordy měli. Opravil bych to na: Blázni byli, razítka měli. Byrokratický kůň řehtá, až se zajíká. A já nad tím kroutím hlavou. Ne že by snad otázka odpadních vod byla marginálním problémem, ale tudy snad cesta nevede. To je totiž ta do pekel, dlážděná – však vy víte čím.

Napadá mne titul románu Hanse Falady: Občánku, a co teď?

Čtenářská diskuze