jak to vidím já: My o vlku a vlk…

…a vlk za humny. Tohle české přísloví reflektuje skutečnost, kdy se ten, o kom je řeč a ten, který je předmětem diskuse, najednou objeví. Jak tohle české přísloví vzniklo a proč je jeho předmětem právě vlk, nevím. Možná tak, že vlk je zvíře, které je desítky kilometrů od nás, a než se nadějeme, je tu.

jak to vidím já

Minulé číslo OT přineslo informaci o besedě na téma vlk v deštenském muzeu a současně rozhovor s pracovníkem CHKO ing. Remešem. Zaujaly mne věty „není zásadní důvod bát se vlka“, „vlk nebude pravděpodobně na člověka dotírat“, „je plachý stejně jako srnka“. Tak plachý možná je, ale na rozdíl od srnky vlk je predátor.

Ve stejný den se na internetu a v tisku objevily články o zdecimování unikátního stáda muflonů na Machovsku (Broumovsko), kde vlci zlikvidovali polovinu sedmdesátihlavého stáda mufloních jedinců, považovaného za nejlepší stádo této zvěře na světě. Výsledek čtyřicetiletého úsilí myslivců je vážně ohrožen a je reálný předpoklad, že nyní na jaře se aktivita vlků ještě zvýší. Odborný pracovník tamní CHKO na vlčí útok reagoval větou: „Početnost muflonů, kteří tady nepatří mezi původní druhy, byla v Machově natolik vysoká, že nemohla uniknout vlčí pozornosti“. Bingo!

Tahle informace je poněkud v rozporu s tvrzením o plachosti vlka odpovídající plachosti srn. Desítky případů napadání stád ovcí na Broumovsku jenom potvrzují, že situace se začíná stávat kritickou. A z Broumovska k nám, do Orlických hor, je vzdálenost, kterou je vlčí smečka schopná zdolat za jednu, dvě noci. A potom bůh pomoz našim chovatelům. Muflony tu nemáme, ale stáda ovcí jsou pro tyto šelmy bohatou nabídkou.

Je na čase se ptát, zda ochrana tohoto predátora je přednější, než pastevectví v našich horách, zda je nutné, aby se i v našich lokalitách vlk rozšířil? Jednoho dne se totiž může stát, že při ztrátě přirozené plachosti začne „dotírat“ i na lidi. Pak už bude na podobné diskuze pozdě.

A tak řešme tento problém, dokud je čas. Aby nezačalo platit upravené přísloví Vlk člověku a všem ostatním vlkem!

Čtenářská diskuze