Jak to nakonec dopadne? Změna územního plánu v Rychnově nad Kněžnou pohledem občana

RYCHNOV N. K. – Orlický týdeník přináší rozhovor, který poskytl Otto Šlemín, představitel aktivity budoucnostrychnova.cz bojující za vyšší kvalitu života na sídlišti Mírová v Rychnově nad Kněžnou, internetovému portálu Orlicky.net. Dozvíte se z něho, jak řada obyvatel Poláčkova města nahlíží na některé z připravovaných změn územního plánu.

Déle než jeden rok se zajímáte o změnu územního plánu č. 2 v Rychnově nad Kněžnou a podáváte spolu s dalšími lidmi připomínky a námitky. O kterou lokalitu se jedná?
„Naše připomínky se týkají plánované výstavby na louce nad Billou na sídlišti Mírová. Navrhujeme změnu pozemků z komerční plochy rozsáhlé na bytovou výstavbu smíšenou. Díky tomu budou moci být mezi bytovými domy větší rozestupy doplněné vzrostlou zelení a klidovými zónami. Největší problém tohoto projektu vidíme v tom, že přímo zasahuje do budoucnosti našeho celého města. Především se zvýší dopravní zátěž, bez přehánění tato změna přivede do Rychnova tisíce nových automobilů, a díky tomu ovlivní také kvalitu bydlení a bude mít jednoznačně negativní vliv na centrum města. V prvním kole v listopadu 2018 naše připomínky podpořilo 412 obyvatel Rychnova a v září 2019 se pak připojilo přibližně 250 lidí k námi podané připomínce a to za pouhé tři dny.“

Pozemky, o kterých se bavíme, nejsou v majetku města, ale patří soukromým vlastníkům. Starosta města Jan Skořepa, zvolený za Nezávislé za Rychnov, tvrdí, že je nutné respektovat přání těchto majitelů.
„Zde je důležité poznamenat nových majitelů, developerů – investorů, kteří si pozemky kupovali v lednu a červenci tohoto roku, tedy v době, kdy již byly podány připomínky, které podpořilo 412 obyvatel města, ke změně tohoto pozemku. V této chvíli musel investor počítat s tím, že pokud zastupitelstvo změní určení pozemků dle připomínek obyvatel města, bude jeho investice jiného charakteru než market. Nový majitel pozemku je zkušený investor, pokud by počítal s pozemky pouze na výstavbu marketů, byla by to z jeho strany riskantní investice. Každý majitel pozemku musí samozřejmě počítat s tím, že město má v územním plánu právo měnit jeho určení dle plánu svého rozvoje. Zajímavostí také je, že původním majitelům, kteří stále vlastní pozemky ve střední části plochy nad Billou se využití mění na bytovou výstavbu. Tam starosta nic respektovat asi nechce. Přitom však těm novým vlastníkům – investorům zůstává možnost postavit komerční supermarket. “

Je možné, že by městu s novými majiteli mohly hrozit soudní spory?
„Každý investor si tipuje předpokládaná rizika investice. A v tomto případě investor předem dobře věděl o podaných připomínkách. Pokud investor neriskuje, musí si klást logické otázky. Jsou nějaké připomínky města, či obyvatel ke mnou plánované investici? Jak je nastavené zastupitelstvo v daném městě, je aktivní a lze předpokládat, že bude řešit tyto připomínky a nebo lze očekávat, že vše bez problému projde? Ideální cílová varianta je levná montovaná stavba marketu na zelené louce, která bude investorovi generovat skvělé nájmy. Tou horší variantou je možnost, že bude pozemek změněn na bytovou výstavbu smíšenou, tedy bytové domy s menšími provozovnami. Výdělek investora je při dnešním nedostatku bytů a jejich ceně jistě zaručen. Může se tak řešit pouze poměr a výše zisku vzhledem k nákladům na investici. Market je samozřejmě pro investora to nejpohodlnější a nejlevnější řešení. Úřednice města na veřejném projednávání k dotazu na toto téma uvedla, že neví o případu, kdy by podobnou věc v České republice někdo řešil soudní cestou. Už mi bylo na veřejném projednávání předhazováno, že manipuluji lidmi. Z výše uvedeného však vnímám hrozby soudními spory jako evidentní manipulaci fakty.“

Pojďme konkrétněji k lokalitě Mírová, jak hodnotíte představenou studii této lokality?
„Nechceme na místo potřebných bytů markety, místo zeleně smog a hluk z dopravy související s dalšími markety. Nelíbí se nám malé rozestupy mezi bytovými domy. Malé množství vzrostlé zeleně oproti stávajícímu stavu a také nedostatek klidových zón. Montovaná stavba je v letních měsících solidním tepelným zdrojem. Koncem srpna, po několika chladných dnech, jsme měřili odpoledne jednoho slunečného dne plášť a parkoviště Kauflandu a naměřili jsme necelých 60 stupňů. Výstavbu v lokalitě Mírová nelze řešit odděleně. V územním plánu jsou připravené mimo plochy nad Billou další dvě velké plochy pro markety. Jedna je vedle Billy za silnicí II/319 a druhá je na křižovatce nad AquaServisem. Logický zájem každého investora, obzvláště toho, který není nijak spjatý s městem, je jediný – vydělat co nejvíce peněz. Postavit tedy co největší množství staveb na jednom místě.“

Na zářijovém veřejném jednání ke změně územního plánu jste v této souvislosti upozorňoval na možné zhoršení dopravy v centru města. Co přesně jste měl na mysli?
„Shrňme si známá fakta, která jsou k dispozici. Na dvou nových připravovaných sídlištích nad teplárnou a nad Billou se počítá pro jejich obyvatele s tisícem automobilů. Pokud by se Rychnov dále rozrůstal, dle slov starosty až o pět tisíc obyvatel, může se toto číslo vyšplhat až na neuvěřitelných 3 100 aut. Pro porovnání a lepší představu, automobilka a její dodavatelské firmy mají parkovací kapacitu na jednu směnu přes 2 100 aut a všichni víme, co toto množství aut dokáže udělat v našem městě a širokém okolí. Je třeba počítat s navýšením dopravy související s významným rozšířením průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Lipovka. Je potřeba počítat s odložením realizace obchvatu města, jedni mluví o roku 2026, jiní s odkladem až do roku 2028. Pokud nejsou v dnešní době hospodářského růstu peníze na takto důležitou stavbu, je opodstatněné se domnívat, že vpluje-li ekonomika do recese, mohou se podobně nákladné projekty posouvat dále v čase. Je třeba počítat s návštěvníky nových marketů, ty budou mít za cíl přilákat lidi z celého bývalého okresu, ve kterém je bez přehánění třicet tisíc automobilů. Je třeba při takto zásadně navyšujícím se provozu počítat s tím, že řidiči, při ucpaném hlavním průjezdu městem budou hledat cestu jinudy. Za posledních třicet let nevím v Rychnově o žádné nové silnici, která by přibyla a pomohla řešit takto výrazný nárůst dopravy. A tak budou řidiči aut hledat cestu městem například přes ulici Sokolovskou, kolem zámku směr Smetanova, ale i přes náměstí, Javornickou ulicí apod. Budou hledat cestu, kudy to jen půjde. Naše malé město není na něco podobného připraveno. Nárůst dopravy bude mít vliv na kvalitu života doslova v celém městě. Ne nadarmo jsme se v měřeném indexu kvality života propadli meziročně o 39 pozic. Z původního 13. místa na 52. místo v ČR. Chceme další markety, které zvýší dopravní zátěž Rychnova a budou mít vliv na centrum města? Chceme markety – komerční plochy rozsáhlé doprostřed bytové zóny? Toužíme snad po hluku, smogu, dopravních zácpách atd.? Je něco špatného na větším rozestupu bytových domů doplněných vzrostlou zelení a klidovými zónami na úkor marketů, které zvýší kvalitu bydlení? Argumenty proti podaným námitkám a připomínkám chybí. A tak se hovoří o lživé, agresivní kampani a manipulaci s obyvateli města. Dokonce o tom, že chceme měnit zákony České republiky. A to všechno jen proto, aby se odvedla pozornost od reality, která nás čeká, pokud se schválí Změna územního plánu č. 2 v takové podobě, v jaké byla navržena. O něco více přidaných stromů na sídlišti nad Billou výše uvedené problémy opravdu nevyřeší. O co se tedy vlastně jedná? O budoucnost Rychnova a jeho obyvatel na dalších 100 let nebo o plány a zájmy investora? Jak budou hlasovat zastupitelé našeho města? Seznámili se důkladně s podanými připomínkami a s nimi souvisejícími argumenty? Zvážili důkladně veškerá pro a proti? Opravdu nevím. Z oslovených zastupitelů odepsali čtyři a dva měli zájem se seznámit s našimi připomínkami osobně. Chci věřit, že vše není dané předem, chci věřit, že zastupitelům záleží na naší i jejich budoucnosti v tomto městě, chci věřit, že o podaných připomínkách přemýšlí a možná potřebují znovu slyšet také váš názor. Proto pokud vám záleží na našem městě, přijďte v pondělí 9. prosince od 16 hodin do hlavního sálu Pelclova divadla. Možná jsem naivní, ale v aktivní občanské společnosti není předem nic dané. Záleží jen na nás, jestli chceme něco měnit. Odpovědnost, jestli předáme našim dětem město v lepším stavu, než jsme jej převzali, leží jen na nás.“

Zdroj: Orlicky.net

Čtenářská diskuze