Jak se stát myslivcem či myslivkyní?

Zajímáte se o myslivost a věcí s ní spojené? Pokud chcete svůj zájem přenést na vyšší úroveň, výborně vám poslouží tento text.

evy4 oJ91

LIBERK – Po absolvování šestašedesáti hodin teoretické přípravy a roční praxe v mysliveckém sdružení, případně po zopakování si nedostatečně zvládnuté látky v dalším běhu kurzu pro přípravu nových uchazečů o lovecký lístek a také po střelbách, přičemž šlo především o bezpečné zacházení se zbraní. Tak to vše musí budoucí myslivec vykonat. Bylo také třeba se ve stanovený den vypravit do Liberka. A tam předstoupit před zkušební senát k vykonání zkoušky z myslivosti, kterou pořádá Okresní myslivecký spolek.

Tentokrát zkoušelo sedm zkušebních komisařů osm adeptů – přípravu jich sice absolvovalo jedenáct, ale tři se necítili jistí, že by uspěli. Lze očekávat, že letos omluvení předstoupí ke zkoušce v příštím roce, takže dohromady s účastníky letošního přípravného školení by byly zkoušeny na dvě desítky uchazečů.

Výsledek letošní šestice

Okruhy zkušebních otázek se týkaly historie a vývoje myslivosti (zkoušel Miloš Vogl), předpisů o myslivosti (Ing. Vratislav Hubáček), myslivecké zoologie (Ing. Jan Černý), péče o zvěř (Ing. Jaroslav Marek), myslivecké kynologie (Ing. Petr Víteček)), loveckého střelectví (Jiří Staněk) a lovectví (Jiří Zavacký).

Při prokazování teoretických znalostí adepti rozpoznávali živočichy podle několika desítek vycpanin.

A jak nakonec dopadla letošní šestice? Při vyhlášení výsledků u žádného jména nezaznělo „neprospěl“, šestkrát se ozvalo „prospěl“ a dvakrát „prospěl s vyznamenáním“.

Správně mělo být po dvakrát ohlášeno „prospěla s vyznamenáním“. Šlo totiž o Kateřinu Janušovou a Lenku Šlapákovou. Nato byly obě pasovány Josefem Novákem a místopředsedou OMS Petrem Bártou na myslivce (tedy na myslivkyně), o čemž obdržely diplom.

Tak takhle se lze stát myslivcem či myslivkyní. Předpokladem k tomu je vztah k přírodě a ke zvěři. A osvojování si dalších znalostí a praktických zkušeností, ctění tradic.

Čtenářská diskuze