Jak se na Rychnovsku rozvíjí školství?

RYCHNOVSKO – Projekty týkající se resortu školství a to nejen toho středního se v posledních několika letech uplatňují i na Rychnovsku.

SAM_7858

Náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a sport Martina Berdychová.
Foto: Eva Ženíšková

Svůj podíl na tom mj. má Královéhradecký kraj, rozvíjející se průmyslová zóna a zdejší automobilový průmysl.

Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu se Orlický týdeník zeptal:

Jak hodnotíte rozvoj učebních a studijních oborů v rychnovském regionu?
„V souvislosti s rozvojem zdejší průmyslové zóny myslíme i na vývoj místního školství. V souvislosti s tím nám přišly od státu velké investiční prostředky. Například do Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou jsme investovali za poslední období téměř dvě stě milionů korun. Peníze byly určeny jednak na rekonstrukci zázemí pro učební obory školy Na Jamách a na výukové elektroobory a elektromobilitu. Disponujeme tu i velmi pěkným a zajímavým projektem výukových softwarových materiálů, s nimiž žáci pracují od letošního září. Jedná se o nový projekt, který bychom chtěli postupně rozšířit na Vrchlabsko v souvislosti s rozvojem tamního automobilového průmyslu. Postupně se nám mění i prostředí, v němž jsou děti vzdělávány, a výukové prostředky, které reflektují současné technologie. Na rychnovské průmyslovce nyní vzniká nový učební tříletý obor Operátor logistiky. Děje se tak nejen z podnětu automobilky, ale i dalších podniků, které se v tomto území nacházejí.“

Mohou absolventi vlastnící výuční list navázat v regionu na učební obory dalším studiem zakončeným maturitou, nebo musí za dalším vzděláním jinam?
„U učebních i studijních oborů máme prostupnost, takže si studenti tříletých oborů mohou dodělat maturitu na čtyřletém, ale i naopak: když žák např. zjistí, že maturitní obor, který si zvolil, není pro něho, udělá si výuční list. Na Rychnovsku máme v tomto ohledu unikát, do učebního oboru Autolakýrník se přihlásily po maturitě absolventky místního gymnázia. Viděla jsem je přímo při práci. Nyní si dodělávají výuční list a současně přitom ještě studují vysokou školu. Víte, připravit učební i studijní obor trvá dlouhou dobu. My jsme rychnovskou průmyslovku zaměřovali převážně na studium technických oborů, takže jsme ty službové utlumili. V současné době máme problém s oborem Kominík, do něhož se nám zájemci příliš nehlásí. Je však v zásobě, a pokud bude zájem, můžeme nabídnout i toto vzdělávání.“

Jak vidí budoucnost školství na Rychnovsku Královéhradecké krajský úřad?
„Určitě chceme podporovat rozvoj a studium technických oborů a samozřejmě také obecné gymnaziální vzdělávání. Byli bychom rádi, kdyby školy vzájemně spolupracovaly, nebyly si konkurenty, nepřetahovaly studenty a aby byly provázány. Samozřejmě vždy jde i o to, kdo školu vede a případně do jaké míry je otevřený novým technologiím. Také v rámci výuky musíme reagovat na svět okolo nás. Děti jsou stále stejné. Možná často žehráme na to, že jen leží u počítačů a nic nedělají. Ony však reagují na prostředí, v němž vyrůstají. My bychom ho měli, proti tomu, reflektovat ve vzdělávacím procesu.“

Čtenářská diskuze