Jak hodnotí hasiči zimu v Orlických horách?

ORLICKÉ HORY – Co přinesla uplynulá zima pro hasiče v horách upřesnil Miroslav Kňážek.

jeep-833206

Bez pořádného vybavení se tuto zimu vyjet do Orlických hor nevyplatilo.
Foto: Pixabay.com

Minulý týden (20. března) jsme přivítali očekávané jaro a mnozí z nás bilancovali, co končící zima přinesla. Také zásahové jednotky dobrovolných hasičů podél česko-polské hranice nyní hodnotí svoji zimní činnost. U velitele zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Bartošovicích v Orlických horách Miroslava Kňážka jsme se proto informovali na uplynulou zimu.

Jak – s ohledem na činnosti jednotky – uplynulé zimní období hodnotíte?
„V uplynulém zimním období, resp. od začátku letošního roku, zasahovala jednotka našich dobrovolných hasičů na žádost krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje dosud v pěti případech. Vždy se jednalo o odklizení stromů spadlých v důsledku nepříznivého počasí na komunikace bránících plynulosti silničního provozu. Jediným přáním velitele v souvislosti s činností jednotky je vždy v co největší možné míře poskytnout pomoc těm, kteří to potřebují. Stejně jako je přáním každého velitele, aby se členové jednotky z každého zásahu vrátili vždy bez jakýchkoliv následků na životě nebo na zdraví.“

Kolika členy v současnosti zásahová jednotka dobrovolných hasičů vašeho sboru disponuje?
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízená obcí Bartošovice v Orlických horách má v současné době devět členů. Jedná se o minimální potřebný počet stanovený legislativou pro jednotky typu JPO 5. Pro letošní rok předpokládáme navýšení stavu o jednoho nového člena. Případní zájemci, kteří mají zájem ve svém volném čase vykonávat činnost v jednotce, jsou následně povinni absolvovat základní kurz hasiče v ústřední hasičské škole, případně další kvalifikační kurzy v návaznosti na zařazení v jednotce. Jednotka jako taková plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, jejím úkolem je také zajišťovat pro záchranné a likvidační práce v katastrálním území obce Bartošovice v Orlických horách.

Jak hodnotíte spolupráci s ostatními zásahovými jednotkami sborů dobrovolných hasičů podél česko-polské hranice?
„Činnost jednotky je úzce provázána s činností složek integrovaného záchranného systému a s činností jednotek okolních obcí, především v oblasti odborné přípravy. Na žádost může jednotka v rámci přeshraniční spolupráce zasahovat i Polsku, s nímž obec těsně sousedí. Naposledy, v ledu roku 2018, se tam jednotka podílela na likvidaci požáru zájezdního hostince v obci Niemojów. Nejednalo se o jediný zásah za hranicemi. Předcházel mu zásah v roce 2017 rovněž v Niemojówě.“

Čtenářská diskuze